Regionförbundet Örebro

Mötesfria sträckor på riksväg 50

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 13:52 CEST

Trafikverket överlämnade idag sitt förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014 – 2025 till Näringsdepartementet. I Örebro län planeras satsningar på kapacitets- och säkerhetsåtgärder i viktiga funktionella stråk, till exempel fortsatt dubbelspårsutbyggnad Hallsberg - Degerön och mötesfria sträckor på riksväg 50.

- Både mötesfria sträckor på riksväg 50 och dubbelspår är med i planen. Det är positiv att våra viktig

Otillräckliga satsningar på Mälarbanan och E20

Regionförbundet får nu ge synpunkter på den nationella planen i en remiss och frågan hamnar på regionstyrelsens bord i höst.

- Behovet av infrastrukturinvesteringar i Sverige är oerhört stort. Tyvärr saknas besked om dubbelspår på Mälarbanan, något jag tycker är mycket bekymmersamt, säger Irén Lejegren.

När Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm idag presenterade förslaget nämndes inte E20 en enda gång. Det kan tolkas som att satsningarna på E20 inte anses som en viktig fråga.

- Det är oerhört mycket trafik på sträckan och vår bestämda uppfattning är att det ska vara mötesfri väg hela vägen, säger Irén Lejegren.

Bland annat dessa projekt föreslås i Örebro län 2014-2025:

  • Hallsberg- Degerön, fortsatt dubbelspårsutbyggnad för att så småningom skapa dubbelspårsfunktion på hela sträckan
  • Väg 50 Askersund- Åsbro, breddning av vägen till mötesfri väg hela sträckan.
  • Väg 50 Medevi – Brattebo, breddning av vägen och en del i ny sträckning, till mötesfri väg hela sträckan.

Ladda ned från Trafikverket

Nationell plan

Stråkkartor för publicering

Regionförbundet Örebro är en arena för regionalt utvecklingsarbete. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen.