LKAB

Mötesplats byggs på Svappavaara-banan

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2013 10:26 CEST

Trafikverket och LKAB har tecknat avtal om byggandet av en mötesplats längs järnvägen mellan Svappavaara och Kiruna, Norrbotten.

I avtalet ingår att LKAB finansierar 5 miljoner kronor av anläggningskostnaden för den nya mötesplatsen. Framtida stickspår och anslutningsvägar bekostas av LKAB.

Avtalet om en mötesplats är mycket välkommet. De nya gruvorna i Svappavaara medför ett större tryck på Malmbanan och en mötesplats ger LKAB bättre logistikmöjligheter för den aktuella järnvägssträckan, säger Per-Erik Lindvall, direktör på Teknik -och Affärsutveckling på LKAB.

Mötesplatsen kommer att anläggas i Mertainen där LKAB planerar ett nytt dagbrott för järnmalmsbrytning. Mötesplatsen ska stå färdig till 2015 för att kunna möta det ökade transportbehovet längs banan som LKAB:s tillväxtprogram (LKAB 37) medför.

Fakta om Europas största järnmalmsprojekt, Svappavaara:
Mertainen är en magnetitfyndighet belägen strax intill väg E10 cirka 1,5 mil nordväst om Svappavaara och är en av tre planerade nya gruvor i Svappavaarafältet. De tre gruvorna, Mertainen, Leveäniemi och Gruvberget, möjliggör en ökning av LKAB:s leveranser av färdiga produkter med cirka 35 procent till 37 miljoner ton, i enlighet med tillväxtprogrammet LKAB 37. Dagbrottsgruvorna i Svappavaarafältet omfattar investeringar på ca 10 miljarder kronor. Dessutom skapas drygt 500 nya direkta arbetstillfällen i Svappavaarafältet som är Europas största järnmalmsprojekt.

Kontaktperson:
Per-Erik Lindvall, direktör för Teknik och Affärsutveckling på LKAB.
Telefon: +46 (0)920-381 63
E-post: per-erik.lindvall@lkab.com


LKAB är en internationell, högteknologisk mineralkoncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av mineralprodukter till andra industribranscher. Koncernen har cirka 4 000 medarbetare, i cirka 30 bolag i ett 15-tal länder. Omsättningen 2010 var 28 533 Mkr och rörelseresultatet 12 281 Mkr.