Länsstyrelsen i Kronobergs län

Mötesplatser och blommande ängar genom LONA-pengar

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2018 08:06 CEST

Nu har Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutat om årets fördelningar av bidrag till lokala och kommunala natur- och friluftsprojekt (LONA). Bland ansökningarna har ett antal större projekt prioriterats.

LONA-bidraget syftar till att uppmuntra till kommunala och lokala initiativ för naturvård och friluftsliv. Intresset var stort och totalt fick Länsstyrelsen in elva ansökningar från länets kommuner varav fem ansökningar godkändes.

- Det är roligt att intresset är så stort. I år är ansökningstrycket mycket större än de pengar som Länsstyrelsen har att fördela. Särskilt spännande i år är Älmhults projekt att utveckla attraktiva mötesplatser vid Helge å, då det är många lokala aktörer som deltar i och stöttar projektet, säger Peter Wredin, naturskyddshandläggare på Länsstyrelsen Kronoberg.

De projekt som beviljats LONA-bidrag gäller perioden 2018 – 2020 och berör tätortsnära strövområde vid Lessebo, Växjö tätort och tätorter i Ljungby, Bolmens östra strand samt Älmhults kommun vid Helgeå.

De godkända projekten omfattar bland annat friluftsliv (vandringsleder med skyltning), omvandling av gräsmattor till blommande ängsmark, kartläggning av betesmarker med avseende på naturvärden samt framtagning av naturvårdsunderlag för att integrera den biologiska mångfalden i samhällsplaneringen.

Kontakt

Peter Wredin, naturskyddshandläggare

010-223 74 32, peter.wredin@lansstyrelsen.se

Karin Kanterud, naturskyddshandläggare

010-223 74 95, karin.kanterud@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se