Strängnäs kommun

Mötesspår på Svealandsbanan tidigareläggs

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 16:43 CET

Regeringen har givit Banverket i uppdrag att tidigarelägga byggande av mötesspår på vissa sträckor av Svealandsbanan. Fem sträckor är prioriterade: vid Almnäs i Södertälje kommun, söder om Grundbro och vid Härad i Strängnäs kommun, vid Barva i Eskilstuna kommun och sträckan mellan Ryssjöbrink och Nykvarn. Projekten ska genomföras så fort som möjligt.

Sträckan vid Grundbro bedöms vara den som kan påbörjas snabbast. Banverket har förhoppningar att arbetet där kan komma igång redan under 2007. Det nya spåret vid Grundbro blir 800 m långt och kommer att läggas mellan det befintliga spåret och motorvägen. Det kommer därför inte att beröra någon bebyggelse.

Dessa utbyggnader innebär att punktligheten på Svealandsbanan förbättras avsevärt.