BT in the Nordics

MOLNLÖSNING FRÅN BT OCH CISCO HJÄLPER IT-CHEFER HANTERA FÖRETAGETS ”DIGITALA GLAPP”

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2013 13:00 CET

BT lanserar BT Cloud Cisco, en ny molnbaserad lösning, baserad på Ciscos plattform Hosted Collaboration Solution (HCS). BT och Cisco kommer arbeta nära i Sverige för att gemensamt nå ut till kunderna med det nya erbjudandet – med en prismodell där man betalar per användare – och därmed erbjuds en överlägsen flexibilitet och kraftigt minskade kostnader. BT erbjuder också, genom sin globala konsultverksamhet BT Advise, anpassning och integration med andra kundsystem där så önskas.

– ”HCS är precis den kompletta och molnbaserade lösning som många företag väntat på. Nu kan de utan stora investeringar omforma sin kommunikationslösning till en framtidssäker, kostnadsbesparande och flexibel lösning”, säger Annika Lindqvist, UC specialist på BT i Stockholm.

– ”Vi tror mycket på HCS där vi fört samman alla kommunikationstjänster i en robust plattform. Genom samarbetet med BT når vi nu ut till alla våra gemensamma kunder som har ett globalt behov av kompletta och managerade kommunikationslösningar”, säger Johan Ahlm, Partner Manager Cisco Sverige.

Mer information följer i det globala pressmeddelandet nedan. 


Molnlösning från BT och Cisco hjälper it-chefer hantera företagets ”Digitala glapp”

Ny undersökning visar att pressade budgetar och föråldrade kommunikationssystem förhindrar samarbete inom stora organisationer – lösningarna finns i molnet

En ny oberoende undersökning på uppdrag av BT och Cisco har funnit att risken för ”digitala glapp” blir allt större hos globala organisationer då anställda efterfrågar nya och bättre verktyg för samarbete och kommunikation och IT-chefer tvingas gå runt befintliga system för att kompensera för föråldrad teknik.

Sätten vi arbetar på blir allt flexiblare och efterfrågan på bättre verktyg för samverkan ökar. Samtidigt ökar användandet av videokommunikation inom globala organisationer och pressen på IT-avdelningar att tillåta användandet av privata mobila enheter (BYOD) blir allt större. Allt fler IT-chefer ser molntjänster som lösningen på hur man trots en pressad budget kan hänga med i utvecklingen.

I en undersökning med 500 europeiska IT-beslutsfattare ansåg tre fjärdedelar (78 procent) att de anställda inte inser hur svårt det är för IT-avdelningen att möta förväntningarna på företagets IT. Enbart var tredje ansåg att företagets befintliga kommunikationsplattform skulle klara av att utvecklas med företaget. Hälften (52 procent) ansåg att företagets abonnentväxel (PBX) är föråldrad och 40 procent menade att företagets Centrex-växel behöver bytas ut.

Molnet ses allt mer som en lösning på problemet och två tredjedelar (63 procent) av IT-cheferna menar att molnet kommer att utgöra det huvudsakliga sättet att leverera telefoni- och kommunikationstjänster på i framtiden. 85 procent planerar redan att implementera molnlösningar för att möta utvecklingen.

Fler än hälften (58 procent) tror att molnlösningar lättare kan hållas uppdaterade än företagets befintliga system och knappt en tredjedel (29 procent) skulle föredra att betala för samverkantjänster utan att ingå något bindande avtal.

Med One Cloud Cisco möter BT och Cisco detta behov och levererar en lösning som lägger en långsiktig grund för telefoni- video och data-kommunikation. One Cloud Cisco är baserad på Cisco® Hosted Collaboration Solution (HCS) och innehåller en rad verktyg för samverkan, såsom mobilitet, Jabber®- närvaro och direktmeddelanden, samt HD-video och HD-röstljud. Användaren ges möjlighet att, antingen abonnera per månad, eller betala per användning – vilket svarar till IT-avdelningars behov av lösningar som är kostnadseffektiva, skalbara och lätta att implementera.

Att dra ner på kostnader är fortfarande hösta prioritet och de organisationer som har börjat använda molnet på mer än testbasis upplever en genomsnittlig besparing av sina operativa kostnader på 24 procent och en produktivitetsökning på 25 procent. I kombination med BT:s One Voice-tjänsteportfölj bidrar den nya lösningen med avsevärda besparingar av kostnaderna för internationella samtal och – tack vare mobiltjänsten Jabber – av kostnader för mobilsamtal och roaming.

Undersökningen visar också att två tredjedelar (63 procent) av IT-cheferna ser säkerheten som det största hindret mot ett ökat användande av molnlösningar. BT motverkar potentiella risker genom att följa policyer som godkänts av tredje part och genom rutiner som eliminerar förekomsten av enskilda misstag. Med hjälp av säkerhetsexperter från BT Assure garanterar man även att infrastruktur som levererar tjänsten utanför BT:s nät håller samma säkerhetsnivå.

– På BT vet vi att bättre konversationer är nyckeln till en bättre framtid. Sättet människor samarbetar på påverkar direkt kvalitén på de beslut som fattas på företagen. Det är viktigare än någonsin att inte kompromissa med samarbetsupplevelsen. Med lanseringen av One Cloud Cisco erbjuder vi våra kunder ett nytt driftat verktyg för samverkan, smidigt integrerad i vår One Voice-tjänsteportfölj, som vi – tack vare vår prissättningspolicy och våra flexibla tjänstevillkor –kommer ge en bättre upplevelse och innebära avsevärda besparingar. Våra kunder kan ta del av vår globala expertis inom Unified Communications för att öka sina teams produktivitet och förbättra kvalitén på konversationer både inom företaget och med kunder, partners och leverantörer, säger Neil Sutton, vice president, Global Portfolio, BT Global Services.

Ny teknik kan helt förändra sättet företag arbetar på genom att ge anställda och kunder möjligheten att använda telefoni-, video- och dataapplikationer som ger rikare interaktion och ökad produktivitet. Organisationer som inte hänger med i de senaste samarbetstrenderna hamnar på efterkälken – och förlorar betydande konkurrensfördelar i processen.

Den ökade mobiliteten har skapat nya sätt för team, anställda och kunder att kommunicera med varandra då de löser arbetsuppgifter. Nyckeln till framgång i den nya världen är att ha en öppen och tillgänglig kommunikation som kombinerar olika typer av upplevelser – oavsett om det sker på ett fysiskt kontor, ansikte mot ansikte i ett videosamtal, i ett röstsamtal, eller i en konvergerad koppling genom Cisco Jabber. BT:s One Cloud Cisco ger kunder den typ av sofistikerad samarbets- och kommunikationsupplevelse som större företags IT-avdelningar förväntar sig samtidigt som den erbjuder samma intuitivitet och enkelhet som erbjuds av lättanvända mjukvarubaserade verktyg för konsumentkommunikation, säger Eric Waltert, VD för affärsområdet Collaboration, Cisco Europa, Mellanöstern, Afrika och Ryssland.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta: 
Marcus Forsgren, Bite Communications 
E-post: BT@biteglobal.com
Telefon: +46 76 319 88 23 

Om undersökningen – “Digital Dislocation in the Workplace”
I en oberoende undersökning på uppdrag av BT Global Services och Cisco uttryckte 500 IT-beslutsfattare hur de såg på förväntningar och utmaningar för molnbaserad samverkan. Respondenterna hade antingen huvud- eller delansvar för IT-avdelningar i organisationer inom privat och offentlig sektor med över 500 anställda. Undersökningen genomfördes i september 2013 i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien. 

About Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is the worldwide leader in IT that helps companies seize the opportunities of tomorrow by proving that amazing things can happen when you connect the previously unconnected. For ongoing news, please go to http://thenetwork.cisco.com.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco’s trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company.

Om BT
Om BTBT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fyra huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Retail BT Wholesale och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2013, var BT-gruppens intäkter 18 103 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 315 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York. Mer information finns på www.bt.com/aboutbt