Google

Molntips för små företag

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 14:05 CET

För bara några år sedan var molntjänster eller cloud computing mest en framtidsdröm. Idag är det vardag. Samtidigt vet många småföretagare fortfarande inte vad begreppet står för och inte heller, vilket är viktigare, hur datormolnet kan hjälpa deras företag.

Cloud computing, dvs molntjänster eller datormoln, innebär att få sin IT-programvara eller tjänst levererad via en webbläsare över internet. Ansvaret för att se till att IT-tjänsterna fungerar, att programvara uppgraderas och att eventuella systemproblem fixas, ligger därmed på den som levererar tjänsten. Företagaret som köper tjänsten kan fokusera på sin egen verksamhet istället för att behöva lägga tid på företagets IT-infrastruktur. Datormoln är särskilt användbart för små och medelstora företag som har begränsade resurser att själva ta hand om tidsödande och dyrt IT-underhåll.

10 saker företag bör tänka på när de ger sig ut i molnet:

1. Låt inte processen stoppa dig: Överföring av existerande företagsinformation till molnet är väldigt enkelt. Du behöver inte installera någon ny hårdvara eftersom allt drivs av den som levererar molntjänsten. Om du vill behålla en del av IT-tjänsten internt eller gå över till molnet stegvis så går det utmärkt. Se bara till att du då väljer en leverantör av molntjänster som erbjuder interoperabilitet mellan molnet och din existerande IT infrastruktur.

2. Kostnadsbesparingarna kan bli högre än beräknat: Företag som flyttar ut i molnet kan spara på flera olika nivåer – kostnaden för IT hårdvara och programvara minskar dramatiskt, samtidigt som behovet av och kostnaden för IT-support minskar. Analytikerfirman IDC beräknar att företag kan minska sina kostnader för IT med cirka 54% omedelbart, genom att byta till en molnbaserad lösning.

3. Ökad produktivitet: En av de största fördelarna med molntjänster är att anställda kan nå dokument och mejl även utanför kontoret. Om ditt företag ställer krav på mobilitet och flexibilitet eller har anställda som gärna vill ha möjlighet att komma åt jobbdokument och epost hemifrån eller på andra platser kan molnet vara ett enkelt och billigt sätt att ge dem den möjligheten.

4. Bättre säkerhet: Molntjänster kan vara säkrare än traditionell IT. Det har att göra med skalbarhet – många etablerade leverantörer av molntjänster har ledande säkerhetsexperter anställda, de investerar stora belopp för att deras applikationer ska vara sökra att använda och de utvecklar teknologi som är mycket mer avancerad än vad ett litet företag kan göra. Den som använder molntjänster behöver inte heller oroa sig för risken att förlora konfidentiell information på en bärbar dator eller USB-minne eftersom allting lagras i molnet. En studie från CREDANT Technologies visade att på 6 månader glömdes närmare 56,000 mobiltelefoner och drygt 6,000 andra terminaler, t ex bärbara datorer, i baksätet på Londons taxibilar.

5. Kulturell anpassning: Dagens anställda förväntar sig att ha tillgång till samma teknologi på jobbet som de har hemma och många är redan vana vid tjänster som Gmail och Google Dokument, men för det företag som går över till molntjänster är det ändå viktigt med intern kommunikation och utbildningsinsatser för att anställda ska känna sig komfortabla med nya lösningar.

6. Enklare att arbeta tillsammans: Med molnapplikationer kan människor arbeta enklare tillsammans, de kan komma åt varandras dokument och till och med arbeta på samma dokument i realtid, och därmed slippa skicka hundratals epostmeddelanden med bilagor. Och bättre verktyg för att dela information och kommunicera med varandra ökar kreativiteten bland personalen vilket i sin tur kan förbättra hela verksamheten.

7. Enkelt både att expandera och dra ned på verksamheten: Molnbaserade ”pay as you go”-tjänster gör det enkelt att utöka användningen av molntjänster när ditt företag växer men också att dra ned på användningen och därmed kostnaden om du måste.

8. Morgondagens anställda: Titta på hur tonåringar kommunicerar med varandra – på Facebook, Bilddagboken eller MySpace – de är alla molnmiljöer. Dessa tonåringar kommer snart att bli dina anställda. De är vana vid att arbeta tillsammans med andra på nätet och att nå sin information från vilken terminal som helst. De vill inte tvingas sitta fast på ett kontor mellan 9 och 5 varje dag.

9. Tryggare verksamhet: Molnleverantörer ska inte bara erbjuda support dygnet runt, utan också ge den ökade trygghet det innebär med flera datacenter så att informationen alltid finns tillgänglig. Som användare innebär det mindre nedtid än om du tar hand om IT internt. Problem kan också fixas mycket snabbare eftersom det kan göras centralt. IDC menar att företag i molnet ökar sin tillgång till IT med i genomsnitt 97% om de går över till molntjänster.

10. Större valmöjligheter: Till skillnad från traditionella IT-modeller med dyra programvarulicenser och långa bundna kontrakt, ger molnmodellen mycket större flexibilitet. Det är mycket enklare att byta leverantör och du kan göra det ofta för att få till den bästa lösningen. Däremot är det viktigt att redan i början kolla med molnleverantören hur du får tillgång till din information om du skulle vilja byta leverantör någon gång i framtiden.

För ytterligare information kontakta:

Helena Liden, JustPR

Tel 0702 651195

Epost helena.liden@justpr.se