AB Torque Elite in Sweden

Momento Torque Line är ett helt nytt program med hydrauliska momentverktyg som lanseras på Underhållsmässan

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2016 14:28 CET

På Underhållsmässan i Göteborg den 8-11 mars presenterar Momento AB ett eget program med hydrauliska momentverktyg tillsammans med systerbolaget Torque Elite in Sweden AB som är säljkanal för den svenska marknaden. Programmet har fått namnet Momento Torque Line och omfattar bland annat två verktygsserier med lite olika funktioner samt ett brett tillbehörsprogram. Bolagens gemensamma satsning presenteras i Torque Elites montern B09:40.

Lanseringen av Momento Torque Line utgör ett viktigt led i en långsiktig framtidssatsning på ett helhetskoncept med Momentos krafthylsor i centrum. Genom det nya programmet, och med Torque Elite som säljkanal, erbjuds industrin ett unikt helhetskoncept och stora möjligheter till flexibla och applikationsanpassade lösningar. En viktig del av helhetskonceptet utgör också de utbildningar och servicetjänster som Torque Elite erbjuder.

Momento AB i Flen har producerat krafthylsor för maskinell skruv- och mutterdragning sedan 1951. Företagets anläggning är unik då det är den enda i världen som bara tillverkar krafthylsor och 80 % av produktionen exporteras till ett 60-tal länder. Under årens lopp har en djup kunskap byggts upp om de krav som ställs på säkra skruvförband. Detta gäller inte minst i industribranscher där skruvförbandens kvalitet har mycket stor betydelse och där det också handlar om stora åtdragningskrafter. Exempel på sådana branscher är petrokemisk industri och annan processindustri samt gruv-, kärnkrafts- och vindkraftsindustrin.

Ett brett program med ”Premium Line” verktyg

för krävande applikationer och många tillbehör

Torbjörn Palmberg som är VD för Momento ser intressanta marknadsmöjligheter med det nya programmet. Han menar också att det finns ett behov på marknaden av breda åtdragningslösningar som bygger på kvalitet i varje detalj.

- I decennier har vi tillverkat krafthylsor och vi är världsledande när det gäller kvalitet och materialkunskap. För att åstadkomma bra skruvförband krävs det också kvalitativa verktyg och tjänster som hjälper industrin att nå upp till de mål som idag ställs på säkerhet, störningsfri drift, effektivt underhåll och lönsamhet. Vi ser en trend att efterfrågan ökar på helhetslösningar i många branscher och därför är det roligt att vi efter mycket förberedelser kan lansera det nya programmet tillsammans med Torque Elite, säger Torbjörn Palmberg.

En viktig målsättning med Momento Torque Line är att från första början erbjuda ett heltäckande program. En indelning har gjorts i ”Premium Line” verktyg avsett för de mest krävande applikationerna kompletterat med ett något enklare verktyg för den som inte använder sitt verktyg så ofta och klarar sig med lite färre funktioner. Exempel på Premium Line-verktyg är SDM-modellen med drivtapp och med kapacitet upp till 50.000 Nm.

Ett annat exempel ur Premium Line-serien är ett verktyg bestående av dels en drivenhet, dels en sexkantskassett. Verktyget finns i åtta modeller upp till 42.000 Nm. Med reduceringsinsatser finns möjlighet att använda samma sexkantskassett till flera olika skruvstorlekar. Tillbehörsprogrammet är omfattande med bland annat mothållsnycklar, säkerhetsmuttrar, mutterspräckare, mekaniska flänsspridare och ganska naturligt även Momentos krafthylsor.

Anders Skoog som är marknadschef på Momento och VD på Torque Elite in Sweden AB är glad för att lanseringen av Momento Torque Line kan ske just på Underhållsmässan.

- Vi har arbetat väldigt intensivt med det nya programmet under 2015 och att vi på Underhållsmässan får vi möjlighet att göra lanseringen mot våra viktigaste kund- och målgrupper tycker jag är glädjande. Det är också roligt att vi kan presentera ett så brett program. Bredden betyder flexibilitet och stora möjlighet att erbjuda skräddarsydda kund- och applikationslösningar. Det efterfrågas av industrin och vårt mål är att ta en marknadsposition som en av de ledande helhetsleverantörerna, säger Anders Skoog.

Momento Torque Line med alla verktyg och tillbehör presenteras i en 24-sidig broschyr som kan beställas via www.torque-elite.se

I monter B09:40 på Underhållsmässan visar Torque Elite även företagets övriga produktprogram med bland annat;

* Momentnycklar, momentverktyg och momentförstärkare från Norbar,

* Lyftöglor och kättingar från RUD

* Torque Elites egna program med hydrauliska verktyg

För mer information kontakta:

* Anders Skoog, Tel 0157-690 10, mail: anders.skoog@momento.se