NUTEK - Verket för näringslivsutveckling

Momslagen kostar svenska företag 2,8 miljarder om året

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2004 12:41 CEST

Det kostar svenska företag 2,8 miljarder kronor om året att administrera momsen. Det motsvarar en genomsnittlig kostnad på 555 kronor per anställd. För de minsta företagen är kostnaden per anställd större. För ensamföretagaren kostar administrationen av momsen 2.500 kronor medan kostnaden för företag med fler än 250 anställda är nio kronor per anställd.

Kostnadsberäkningarna är resultatet av Nuteks pilotmätning med den holländska SKM-metoden för att mäta företagens administrativa börda till följd av regelverken. Pilotmätningen har genomförts på uppdrag av näringsdepartementets SimpLex-grupp och i nära samarbete med Sveriges näringslivsorganisationer och berörda myndigheter. Inom kort kommer regeringen att besluta om kontinuerliga mätningar ska genomföras med metoden. Om regeringen beslutar enligt Nuteks förslag kommer verket att göra fortsatta mätningar på de lagområden som orsakar företagen störst börda. Mätningarna beräknas vara slutförda 2006.

-Det är viktigt att arbetet med regelförenklingar i Sverige drivs effektivt och resultatinriktat, säger Kjell Jansson, Nuteks generaldirektör. Det finns stora vinster att göra för både företagare och myndigheter. Nu har Nutek färdigställt en metod med vars hjälp man kan genomföra förenklingar för företagen och följa upp de mål för regelförenkling som regeringen utlovat.

Mätmetoden har även nått framgång internationellt. Mätningar genomförs i dag i Holland, Danmark och Norge. I Holland kostar administrationen av momslagen 558 kronor per anställd. Att resultaten för Sverige och Holland överensstämmer förklaras av att momslagen i stor utsträckning är reglerad av EU.

-Administrationen av Sveriges tre momssatser utgör en stor kostnad för svenska företag. Inom EU är det vanligt med en momssats, säger Anna Bünger, projektledare för mätningen.


Ytterligare upplysningar:
Anna Bünger, projektledare, Nutek, 08-681 94 65, Linda Svensson, Nutek, 08-681 93 80