Socialdemokraterna

Mona Sahlin: Fler jobb för erfarna

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 16:11 CEST


Sysselsättningsgraden bland äldre har ökat med drygt 10 procent sedan 2000-talets början. Vi har ett pensionssystem som gör det möjligt att jobba efter 65-års ålder. Ändå är det väldigt många som tvingas lämna arbetslivet långt före pensioneringen - samtidigt som den förväntade livslängden har stigit med 6 år sedan 1970-talet.

Vi kan inte lösa jobbkrisen genom att människor arbetar mindre. Målet måste vara att vi ska ta oss ur den på ett sådant sätt att sysselsättningen på andra sidan krisen är högre än den var i förra högkonjunkturen. Igår presenterade vi ett förslag för att bekämpa ungdomsarbetslösheten - Jobbstart med Utbildningsstart.

Nu går vi vidare och presenterar fem punkter för högre sysselsättning för erfarna.

• Kompetensförmedling även för äldre - och Seniorjobb
Ingen ska sorteras bort på Kompetensförmedlingen på grund av ålder.
Vi vill också inrätta nya former av anställningsstöd för anställning av äldre, Seniorjobb.

• Stopp för diskrimineringen av äldre på arbetsmarknaden
Lagstiftningen mot åldersdiskriminering har nyligen skärpts till följd av att Sverige år 2000 ställde sig bakom ett EG-direktiv mot åldersdiskriminering.
Nu måste utvecklingen följas för att se hur den nya diskrimineringsgrunden mot äldre fungerar i praktiken. Om den nya lagen är tandlös ska den skärpas ytterligare.

• Stimulans till äldre som jobbar
Vid en valseger kommer vi att införa en stimulans till äldre som arbetar efter pension.

 

• Rätt att orka fram till pensionsdagen
På lång sikt är vår ambition att alla ska ha möjlighet att orka jobba fram tills pensionsåldern.
Därför kommer vi att investera mer i arbetsmiljöarbetet och fortsätta arbetet med mönsterarbetsplatser. Vi måste inse att få kommer att kunna ha samma arbetsuppgifter ett helt yrkesliv. Därför vill vi införa en Kompetensförsäkring som ger alla möjlighet att utveckla sitt kunnande löpande under arbetslivet.

• Ett första steg för att avskaffa pensionärsskatten
Vi kommer i höstens budget att ta ett första steg för att minska klyftan i beskattning mellan löntagare och pensionärer.

Linda Romanus, pressekreterare hos Mona Sahlin, 070-592 58 17