Socialdemokraterna

Mona Sahlin kommenterar kampen för demokrati och frihet i arabvärlden

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 10:15 CET

- Arabvärldens folk kräver frihet och demokrati. Omvärlden har ett stort ansvar att tillmötesgå dessa krav. Det säger Mona Sahlin, som just nu befinner sig på en resa i Mellanöstern.

- Det nakna våld som Libyens diktator Gaddafi använder mot sin befolkning måste få ett omedelbart stopp. EU och FN måste snabbt ena sig om åtgärder som skyddar den libyska befolkningen och straffar diktatorn. Det internationella samfundet måste vara beredda att stödja de frihetslängtande befolkningarna på både kort och lång sikt.

- På kort sikt handlar det om att se till att inte fler människor dödas och skadas. På lång sikt handlar det om att massivt bistå med uppbyggnad av demokrati genom demokratibistånd, fattigdomsbekämpning och handel.

- Jag har under flera dagar fört samtal med palestinska ledare och aktivister. Palestinierna kräver också sin totala frihet och demokrati, precis som folken i andra arabiska länder nu gör. Därför måste Israels ockupation upphöra, och Palestina erkännas som stat så snart som möjligt. Jag vill att Sverige går i täten och leder EU till att fattar detta beslut.

- Demokrati och mänskliga rättigheter är inget som är förbehållet människor i väst. Det är universella rättigheter för alla invånare på vår jord. Den arabiska frihetsvåren måste övergå i en demokratisk sommar, avslutar Mona Sahlin från Östra Jerusalem.

Presskontakt Ann Linde +46 70 662 91 03