Justitiedepartementet

Mona Sahlin talar i FN:s generalförsamling om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 16:21 CEST

Statsrådet Mona Sahlin deltar som den svenska regeringens representant torsdagen 14 oktober, 2004 när FN högtidlighåller att det är tio år sedan 179 länder antog handlingsprogrammet om befolkningsfrågor och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Mona Sahlin kommer förutom att tala i FN:s generalförsamling också att vara ordförande för UNFPA:s rundabordsamtal om sambandet mellan reproduktiv hälsa rättigheter och hiv/aids, samt träffa Thoraya Ahmed Obaid, FN:s biträdande generalsekreterare och chef för UNFPA.

Konferensen om Befolkning och utveckling hölls i Kairo 1994 (International Conference on Population and Development, ICPD). Konferensen resulterade i ett konkret och nytänkande handlingsprogram (Kairoprogrammet) som breddade synen på befolkningsfrågor. Tydligast tog sig detta uttryck i synen på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och vikten av jämställdhet mellan kvinnor och män.
SRHR gäller alla människors samlevnad, relationer och sexualliv. Det täcker hela livscykeln och begränsas inte till den reproduktiva tiden i en människas liv eller - som före Kairo - till i huvudsak familjeplanering. Begreppet omfattar kunskap om sexualitet och reproduktion samt skydd mot hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar, tillgång till preventivmedel och abort i de länder där det är lagligt. Begreppet omfattar också tillgång till adekvat vård under graviditet och förlossning samt vård av nyfödda.

- Varje dag dör över 400 kvinnor och flickor runt om världen på grund av olagliga och osäkra aborter. Världshälsoorganisationen bedömer att det varje års genomförs 10-20 miljoner olagliga och därför osäkra aborter varje år. Frågan om fri abort handlar till slut om vem som har kontroll och bestämmanderätt över kvinnans kropp. Abortmotståndarna har höjt sina röster runt om i världen. De får stöd av till exempel USA, Vatikanen och vissa muslimska länder. Sverige har ett stort ansvar att motarbeta dessa krafter och att i olika sammanhang lyfta fram vikten av fri abort. Vad som händer i andra länder berör också oss, säger statsrådet Mona Sahlin.

- Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är främst ett mål och också ett viktigt medel för att nå ekonomisk och social utveckling. Sveriges regering kommer därför i samarbete med UNFPA att bjuda in till ett högnivåmöte i februari 2005 där ledare från hela världen kommer att anta en, förhoppningsvis långtgående, deklaration, säger statsrådet Carin Jämtin i en kommentar.

- Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter handlar också om att vara trygg i sin sexualitet, att själv kunna bestämma med vem man vill ha sex samt att ha kunskap om och tillgång till preventivmedel och skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar.
Det finns dessvärre en trend i vår omvärld där sexuell avhållsamhet förespråkas istället för sexualutbildning och kondomanvändning. Det sker till exempel i USA där president Bush lägger stora resurser på att propagera för sexuell avhållsamhet samtidigt som resurser dras in från program som förespråkar sexualutbildning och kondomanvändning. Dessvärre vet vi av erfarenhet att denna metod inte fungerar. Människor kommer alltid ha sex och det är inte möjligt att förändra detta mänskliga beteende. Förespråkande av sexuell avhållsamhet kan istället leda till fler oönskade graviditeter och mer spridning av sexuellt överförbara sjukdomar som hiv/aids. Vad vi istället behöver är mer sexualutbildning för att stärka ungdomar och deras kunskaper. Vi behöver också utbildning som handlar om jämställdhet, mansrollen och mäns våld mot kvinnor, rätten över sin egen kropp och sexualitet, frågor om abort och sexuell läggning, preventivmedel för att förhindra oönskade graviditeter och särskilt kondomanvändningen som ett sätt att förhindra spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar som hiv/aids. avslutar de bägge statsråden i en gemensam kommentar.

Kontakt:
Stefan Engström
Pressekreterare åt statsrådet Mona Sahlin
070-551 90 74

John Zanchi
Pressekreterare åt statsrådet Carin Jämtin
070-260 26 64

Marie Näslund
Pressassistent
08-405 45 89