Fjärde AP-fonden (AP4)

Monica Caneman avser lämna uppdraget som ordförande för AP4

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2016 10:38 CET

Monica Caneman har idag meddelat finansmarknadsminister Per Bolund att hon inte står till förfogande när nästa styrelse för Fjärde AP-fonden skall utses senare i vår.

Monica Caneman har varit Fjärde AP-fondens ordförande sedan 2008.

- Det har varit en spännande period att få vara med och leda styrelsens arbete på Fjärde AP-fonden. Vi har upplevt såväl en finans- som skuldkris och detta till trots har fonden levt upp till sina långsiktiga avkastningsmål, säger Monica Caneman.

Fjärde AP-fonden (AP4) är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet. AP4:s uppdrag är att genom förvaltning av fondkapitalet skapa bästa möjliga avkastning över tiden och därmed bidra till pensionssystemets stabilitet. AP4:s fokusområden inom hållbarhet är Klimatförändring och Ägarstyrning. Per den sista juni 2015 uppgick fondkapitalet till 310 miljarder kronor.