Monocl

Monocl utsett till ett av årets unga tillväxtföretag av VINNOVA

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2013 08:58 CEST

Monocl AB har blivit utsett till ett av årets unga tillväxtföretag av VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet. Utmärkelsen innebär att Monocl erhåller finansiering för den mjukvaruplattform som kommer digitalisera företagets nuvarande tjänsteutbud samt utgöra bas för kommande produkt- och tjänsteutbud.

Monocl har i hård konkurrens erhållit finansiering ur programmet “Unga innovativa tillväxtföretag“ som utlyses av VINNOVA för att stärka unga företag med hög tillväxtpotential. Projektet avser utveckla och lansera den mjukvaruplattform som skall utgöra stommen för Monocls kommande produkt- och tjänsteutbud. Monocl erhåller i en första etapp 500 000 kronor och har därefter möjlighet i två kommande etapper att erhålla ytterligare en miljon kronor under 2013-2014. 

“I och med detta tar vi nu ett rejält kliv mot att förverkliga vår vision att revolutionera hur kunskap implementeras av företagsledare och investerare inom Life Science. Vidare får vi en möjlighet att växla upp utvecklingstakten på ett sätt som annars inte hade varit möjlig. För att bibehålla en hög tillväxt- och utvecklingstakt kommer vi parallellt att rekrytera vassa utvecklare inom Competitive Intelligence och Big Data” sammanfattar Monocls båda grundare Björn Carlsson och Tobias Thornblad.

Målsättningarna för projektet är att upprätta en web-baserad mjukvaruplattform för sofistikerad sökning, analys och presentation av strategiskt viktig Life Science-information kopplad till affärsutveckling, forskning, patent och klinisk utveckling. Vidare kommer Monocl vid projektets avslut lansera nästa generation av marknadsövervakningstjänsten LSI ObserverTM. Tjänsten finns redan idag tillgänglig på marknaden och erbjuder beslutsfattare inom Life Science skräddarsydda övervakningar av strategiskt viktiga affärsområden på ett nytt och banbrytande sätt. Bland kunderna återfinns både privata och börsnoterade företag samt opinionsledare inom branschen.

Om Monocl
Monocl är ett mjukvaruutvecklande strategikonsultföretag vars affärsidé är att leverera underlag och verktyg som förbättrar beslutfattarprocesser för företagsledare och investerare inom Life Science-industrin. Tjänsteerbjudandet innefattar strategisk omvärldsanalys, insiktsdriven affärsutveckling samt Due Diligence kopplat till investeringar och förberedelser inför transaktioner. Vi levererar en helhetslösning där kundens behov står i centrum hela vägen från tidig utvärdering till kontinuerlig bevakning av olika marknader och konkurrenter. Vår spetskompetens är att utforma och underbygga beslutsunderlag för affärspositionering, licensiering och strategiska investeringsbeslut.

Om VINNOVA
VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet med uppgift att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investerar VINNOVA ca 2 miljarder kronor i olika insatser. VINNOVA vill genom utlysningen bidra till att unga innovativa tillväxtföretag kan genomföra tidiga, mer riskfyllda projekt och därmed uppvisa resultat som möjliggör fortsatt finansiering från kunder, partners, andra offentliga aktörer eller riskkapital.


Monocl är ett mjukvaruutvecklande strategikonsultföretag vars affärsidé är att leverera underlag och verktyg som förbättrar beslutfattarprocesser för företagsledare och investerare inom Life Science-industrin. Tjänsteerbjudandet innefattar strategisk omvärldsanalys, insiktsdriven affärsutveckling samt Due Diligence kopplat till investeringar och förberedelser inför transaktioner. Vi levererar en helhetslösning där kundens behov står i centrum hela vägen från tidig utvärdering till kontinuerlig bevakning av olika marknader och konkurrenter. Vår spetskompetens är att utforma och underbygga beslutsunderlag för affärspositionering, licensiering och strategiska investeringsbeslut.