Nulink - Linköpings näringslivsbolag

Monumentala byggnader var temat för Byggbranschdagen 2010

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 16:57 CEST

Under tisdagen den 26 oktober hölls Byggbranschdagen 2010 med ca 100 deltagare. Temat för dagen var monumentala byggnader och hur viktiga de är för en regions utveckling och profilering. Föreläsarna Percy Nilsson, Annika Billström, Svante Berg och Gunnar Elfström gav under dagen ge sin syn på saken under ledning av moderator Lennart Ekdahl.

Landmärkens betydelser för människor, städer och till och med hela nationer går inte att ta miste på. Frihetsgudinnan i New York, Eiffeltornet i Paris, Globen i Stockholm, Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn. Listan kan göras lång på kända byggnader och byggnadsverk som har betytt oerhört mycket för städernas utveckling. 

- Monumentala byggnader förknippas med mycket värden och symbolik. Människor känner stolthet över att bo och verka i närheten av dem. Det är också intressant vilka betydelser byggnader har för utvecklingen av näringar och städer. Nya byggnader kan generera mycket positivt och det var en intressant dag att lyssna till en sådan kompetent skara, säger Magnus Petersson, VD på NuLink.

Linköping på kartan
Att sätta sin plats på kartan, att positionera sig, går att göra på många olika sätt. En spektakulär byggnad som lockar många och är vida känt för sin arkitektur, är ett sätt att göra avtryck. I Linköping finns det flera byggnader som har betytt mycket för staden och invånarna. Domkyrkan, slottet, Riksbankshuset är några exempel och på senare tid också Cloetta Center och Mjärdevi Center. Frågan är vad som händer i framtiden. 

God uppslutning
Sedan 1999 har Byggbranschdagen i Linköping arrangerats med olika intervall. Den finns till för att få aktörer inom byggbranschen att mötas över gränserna och hitta nya samarbetsmöjligheter. Tillsammans med möjligheten att skapa nya nätverk är det även ett tillfälle att sprida kunskap inom byggbranschen om allt från miljö till framtidsvisioner. Målet är att skapa en högre kunskapsbas inom branschen, utbyta erfarenheter och skapa nya nätverk.

Lennart Ekdal var moderator och Percy Nilsson, Annika Billström, Svante Berg och Gunnar Elfström bjöd under dagen på fyra intressanta föreläsningar i huvudämnet Monumentala byggnader

För mer information kontakta
Magnus Petersson, NuLink AB
013- 33 66 06

Joakim Ljungqvist, NuLink AB
013- 33 66 14

____________________________________________________________________________________

Linköping, med drygt 145 000 invånare, är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Näringslivsutveckling i Linköping AB, NuLink, verkar för en stark tillväxt av stadens näringsliv genom service inom entreprenörsskap, branschutveckling och företagslotsning. Företaget, som är ett helägt dotterbolag till Stadshus AB, bildades 2007 och har sitt ursprung i kommunens tidigare näringslivskontor. NuLink har tio medarbetare. www.nulink.se