Skandia

Moody's ändrar Skandias utsikter till "stable" från "developing"

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2003 14:51 CET

Moody's Investor Service meddelade idag att Skandias ratingutsikter
ändras till "stable" från "developing". Samtidigt tilldelades
Försäkrings AB Skandia en "A3/stable outlook insurance financial
strength" rating.

Moody's meddelade att en översyn av Skandias utsikter från "developing"
till "stable" speglar den avslutade översynen av koncernens strategi
samt en förbättrad skuldsättningsgrad och riskprofil efter försäljningen
av American Skandia. Ytterligare faktorer som beaktats är förväntningar
om en större stabilitet i koncernens intjäning efter omfattande
kostnadsbesparingar samt en produktförnyelse som har lett till en
stabilisering av vinstmarginalen. Moody's har noterat den positiva
försäljningsutvecklingen i Storbritannien och vissa europeiska
marknader. Dessa faktorer kommer enligt Moody's sannolikt att resultera
i kännbara förbättringar under det kommande året.

Samtidigt har Moody's också noterat att Skandias kassaflöde var negativt
under de första nio månaderna för 2003, delvis på grund av
engångseffekter. Moody's förväntar sig dock att kassaflödet kommer att
balanseras under 2004.

Ratingen motiveras också av den låga riskprofilen i affären, god
likviditet och Skandias ledande marknadsposition inom fondförsäkring på
den svenska marknaden, med en marknadsandel på 29 procent.

Eventuella frågor:
Jan Erik Back, Chief Financial Officer, telefon 08 - 788 3720
Harry Vos, Chef Investor Relations, telefon 08 - 788 3643