SAS

Moody's nedgraderar SAS kreditbetyg men ändrar utsikterna från "negativa" till "stabila"

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2003 18:00 CEST

Det amerikanska kreditvärderingsinstitutet Moody's Investor's Service har i dag nedgraderat SAS kreditvärdighet från Ba1 till Ba3 för bolagets "senior implied rating", en nedgradering av kreditbetyget med två steg. Moody's har också ändrat utsikterna från "negativ" till "stabil", vilket motiveras av bland annat omfattande förbättringsåtgärder samt förståelsen hos fackföreningarna omkring åtgärderna, starkt fokus och uppföljning omkring åtgärderna från ledningen, ökat resultatansvar samt tecken på förbättrade passagerarvolymer.

Nedgraderingen har sin bakgrund bl.a. i den osäkra situation som flygindustrin generellt sett befinner sig i till följd av en låg ekonomisk tillväxt vilket påverkar efterfrågan på flygresor. Moody's värdesätter SAS koncernens nya strukturella åtgärder för att nå långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft. En samlad värdering har emellertid medfört att Moody's nedgraderat SAS kreditvärdighet. Flera andra flygbolag har också blivit nedgraderade under den senare tiden och SAS koncernens kreditbetyg är på samma nivå som genomsnittet i industrin.

SAS koncernen är i en situation med god kassalikviditet och bra tillgång till outnyttjade kontrakterade lånelöften. Den förändrade kreditvärdigheten inverkar inte på SAS koncernens existerande låneportfölj.


För ytterligare information
Gunilla Berg, Executive Vice President & CFO +46 8 797 5006
Johan Törngren, Vice President SAS Group Finance & Asset Mgt + 46 70 997 1707
Sture Stølen, Head of SAS Group Investor relations + 46 8 797 1451