Swedbank

Moody's uppgraderar Swedbanks rating

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 08:48 CET

Ratinginstitutet Moody's har implementerat en ny ratingmetod för finansiella institut och publicerat nya resultat för de svenska bankerna. Swedbanks rating för långfristig upplåning har höjts till Aa1 (från Aa3). Den kortsiktiga upplåningen behåller ratingen P-1. Bank Financial Strength Rating (BFSR) förblir oförändrad, B.

För ytterligare information:
Henrik Kolga, informationsdirektör, Swedbank, tfn: 08-5859 2779, mobil: 0708 -11 13 15


Swedbank är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,9 miljoner privatkunder och 459 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Koncernen har drygt 470 kontor i Sverige och ytterligare drygt 290 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2006 uppgick balansomslutningen till 1 400 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 17 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se.