Vägverket

Mopedåkning och trafiksäkerhet

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2003 14:43 CEST

Under åren 1998 – 2002 har 54 mopedister omkommit. Mer än 1 000 har enligt polisen skadats svårt. Antalet dödade har legat i stort på samma nivå de senaste 10 åren. Antalet svårt skadade har däremot ökat de senaste fyra åren. Risken att skadas svårt när man åker moped är ca 180 ggr större jämfört med att åka buss.

Vägverket har genomfört en djupstudie av samtliga dödsolyckor sedan 1997. Materialet har använts i en särskild studie av olyckor där mopedister dödats.

- Drygt 60 procent av de dödade använde hjälm men av dessa tappade närmare hälften hjälmen vid olyckan. Om alla använt hjälm och spänt fast den korrekt beräknas ca 15 mopedister överlevt. Flest dödade finns bland ungdomar och äldre. 15-åringarna är den mest utsatta åldern. De allra flesta som omkommer är män, sa Janeric Reyier, direktör vid Vägverkets huvudkontor, vid årets Tylösandsseminarium på tisdagen.

I ungdomsgruppen (<18 år) har hastigheten bedömts ligga över den lagliga maxhastigheten i 75 procent av olyckorna och klart över maxhastigheten i 40 procent. I åldersgruppen >65 år har mindre än 10 procent bedömts ha kört klart över laglig hastighet.

Vad gör Vägverket?
Vägverket genomför en s k moped-OLA, tillsammans med ett flertal organisationer, en analys av trafiksäkerhetsproblem relaterade till mopedkörning. OLA står för Objektiva fakta/fynd, Lösningar och Avsikter. I sista delen av OLA:n gör deltagande organisationer avsiktsförklaringar där man redovisar vad man avser att göra för att öka säkerheten för mopedister. Förutom Vägverket medverkar Barnsäkerhetsdelegationen, NTF, Försäkringsbranschen, SMC, Polisen, Moped- och cykelbranschens Riksförbund, Kommunförbundet, Näringsdepartementet, Motorhistoriska Riksförbundet mfl.

Moped-OLA kommer att presenteras i november.

Vad vill Vägverket?
- Vägverket ser positivt på att regeringen tillsätter en särskild utredare som bl.a. skall titta på om mopedförarbeviset skall kunna återkallas och om det skall krävas någon lämplighetsprövning för att få detta, framhöll Janeric Reyier.

-Vägverket stödjer de krav på registrering av samtliga mopeder som framförts bl a från polisen och vi kommer att ta initiativ till en bred kartläggning av hur utbildningen för förarbevis upplevs och bedrivs. Vägverket kommer också att utöka tillsyn över utbildare och examinatorer, avslutade Janeric Reyier.

Ytterligare information:
Direktör, Janeric Reyier, Vägverket huvudkontoret, Borlänge, tel 0243 – 757 01