Statistiska centralbyrån, SCB

Mor lilla mor vem är väl som du

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2012 09:55 CEST

Glöm inte Mors dag på söndag den 27 maj. Då firar vi Sveriges 2,7 miljoner mammor. I Sverige har vi uppmärksammat dagen sedan 1919. Då hade den redan firats några år i USA, men firandet kan härledas tillbaka till antikens Grekland.

Knappt tre av fyra kvinnor i Sverige är mamma. Närmare hälften av mammorna kan bli gratulerade av sina två barn medan en fjärdedel kan gratuleras av ett barn. Omkring 50 000 mammor  kan blir firade för första gången.

Det är ovanligt att bli firad av många barn. Nio av tio mammor har högst tre barn. Några hundra mammor kan bli rejält firade då de har fler än 10 barn.

Andel kvinnor efter antal barn 2011

Definitioner och förklaringar

Statistiken bygger på uppgifter om den folkbokförda befolkningen 18 år och äldre från registret över totalbefolkningen 2011. Statistiken omfattar mammor till biologiska och adopterade barn.

Historiken om Mors dag är hämtad från Nordiska museet, http://www.nordiskamuseet.se/publication.asp?publicationid=2158

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Månadsstatistik över april publiceras den 7 juni 2012 klockan 9.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Befolkningsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 42

Förfrågningar

Linus Johansson
Tfn 019-17 66 56
E-post befolkning@scb.se
Inge Göransson
Tfn 019-17 61 75
E-post befolkning@scb.se