Altran Scandinavia

Mora kommun väljer Altran för utveckling och support av kommunens intranät

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2016 14:00 CET

Mora kommun väljer Altran som leveranspartner för tjänster inom utveckling, service och support av kommunens intranät MittMora.

Altran vann upphandlingen som utvärderades utifrån kompetens inom Office365, SharePoint Online och SharePoint 2013 samt leveransförmåga, kvalitetssäkring och processupplägg.

Med MittMora vill Mora kommun skapa ett socialt intranät, underlätta åtkomst och informationsspridning för kommungemensamma förvaltningar och enheter samt att förenkla kommunövergripande samarbeten. MittMora ska förbättra, förenkla och effektivisera för användarna och underlätta samarbete och kommunikationen mellan Mora kommuns medarbetare, enheter och förvaltningar.

”Det känns oerhört kul att få förtroende att hjälpa Mora kommun att realisera ett socialt intranät som ökar effektivitet och underlättar samarbeten inom kommunen.” säger Henrik Lövetoft, Business Manager Sharepoint

Som världsledande inom innovation och högteknologiska konsulttjänster, erbjuder Altran sina kunder ett nytt sätt att utföra innovation. Koncernen utvecklar morgondagens produkter och tjänster tillsammans med eller åt sina kunder. Altran arbetar tillsammans med sina kunder på varje länk i projektets värdekedja, från idé till industrialisering. Koncernen har erbjudit sin expertis i över trettio år till nyckelaktörer inom sektorerna för rymdteknik, fordon, försvar, energi, finans, biologi/medicin, järnväg och telekom, bland andra.

År 2014 genererade Altran-koncernen intäkter på 1,756 miljarder euro. Med en personalstyrka på nästan 25 000 anställda finns Altran i mer än 20 länder.

I Skandinavien är Altran representerat i Göteborg, Stockholm, Malmö, Oslo, Karlstad, Linköping,   och Borlänge med cirka 500 medarbetare.