Orsa kommun

Mora och Orsa gör nya VA-planer med medborgarnas hjälp

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2014 07:50 CEST

Inför framtagandet av ny vatten- och avloppsplan i Orsa och Mora, skickar nu kommunerna ut en enkät till fastighetsägare utan kommunalt vatten och avlopp för att medborgarna ska kunna vara med och påverka hur vattenförsörjningen hanteras i framtiden.

Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Nu och i framtiden är det mycket viktigt att vårt vatten håller god kvalitet.

För att säkerställa att Mora och Orsa kommuner kan distribuera ett vatten med hög kvalitet tar de båda kommunerna, tillsammans med det gemensamma VA-bolaget NODAVA, fram VA-planer. Dessa planer kommer att tydliggöra hur vatten- och avloppsförsörjningen ska hanteras i framtiden.

– För skapa delaktighet samt för att få ett så bra underlag som möjligt ber vi våra fastighetsägare om hjälp genom att ta in synpunkter om hur de ser på sin vatten- och avloppsförsörjning med hjälp av en enkät. Vi kommer även att tillfråga VA-föreningar i de båda kommunerna, säger Göran Svensson, VD på Nodava.

– Vi ser VA-planarbetet som en viktig utvecklings- och miljöfråga för kommunen och ett långsiktigt arbete för ett friskare vatten. Syftet är att visa hur kommunen kommer att hantera VA-frågorna i hela kommunen. Ett rent vatten och en bra rening är viktigt i såväl tätorter som byar för att det ska vara attraktivt att bo där, säger Moras kommundirektör Peter Karlsson

I slutet av juni skickas en enkät ut till fastighetsägare. Totalt rör det sig om 3 400 enkäter i Mora och 2 200 i Orsa. Föreningarna, som är betydligt färre, kommer att få sin enkät något senare. Enkäten kan besvaras skriftligen eller via internet. Alla fastighetsägare erbjuds att delta via en länk i brevet eller på kommunens hemsida.

– Vi hoppas att många tar sig tid att svara på enkäten som i dagarna går ut till fastighetsägare utanför kommunalt vatten och/eller avlopp. Svaren kommer att ge oss ett bättre underlag för kommande arbete med planen, säger Orsas kommunchef Göran Grå.

Senast den 4 augusti vill kommunerna ha in svaren. Därefter sammanställs svaren och ligger till grund för det fortsatta arbetet med VA-planerna. När de är klara ska de fastställas av respektive kommuns fullmäktige.

För mer information kontakta:
Göran Svensson, VD Nodava , tel.: 0250 - 55 27 01,  e-post: goran.svensson@nodava.se
Eva Larsson, miljösamordnare Mora kommun 0250-26152 e-post: eva.larsson@mora.se