Moretime Group

Moretime erhåller brygglån

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2016 11:18 CEST

Moretime har tidigare kommunicerat att en avsiktsförklaring ingåtts med en nordisk aktör inom IT och redovisning om en investering på ca 10 Mkr. Med utgångspunkt från denna avsiktsförklaring har nu ett avtal om ett brygglån på 2,5 Mkr ingåtts. Lånet är tillgängligt omgående och kommer att avräknas mot emissionslikviden.

Som säkerhet för lånet har aktier i Moretime Business Partner AB lämnats.

Investeringen förutsätter att pågående nyemission blir fulltecknad och att en ackordsuppgörelse ingås. Teckningstiden i pågående företrädesemission pågår fram till den 15 april.

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, SO
Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se  

Håll dig uppdaterad om Moretime, följ oss:

Newsroom
Facebook
LinkedIn
Twitter
Moretimegroup.se

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen kapital-och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder.