Moretime Group

Moretime informerar om pågående emission

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2016 09:54 CEST

Moretime genomför just nu en företrädesemission om ca 10,2 Mkr med teckningstid fram till och med den 15 april.

Under nästa vecka presenterar Moretime sin verksamhet och emissionen med de särskilda omständigheter som följer av företagsrekonstruktionen på följande investerarträffar:

Måndag 11 april kl 12.00 Stockholm

Investerarlunch organiserade av AktieTorget. Mäster Samuelsgatan 42. Läs mer på aktietorget.se

Måndag 11 april kl 15.45 Stockholm

Aktiekväll organiserad av Aktiespararna. Operaterassen, Karl XII:s torg. Läs mer på aktiespararna.se


Onsdag 13 april kl 18.00 Göteborg

Aktiekväll organiserad av Aktiespararna. Radisson Blu (f.d. Sheraton). Läs mer på aktiespararna.se


Digitalt Hemma hos reportage hos Moretime https://www.youtube.com/watch?v=s3bK7ySWv7M

Digitalt Intervju av styrelseordförande Carl-Fredrik Morander om emissionen https://www.youtube.com/watch?v=zrdi5u1rZn0

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, SO

Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se
Hemsida: moretimegroup.se

Fakta om företaget

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel- och delägda bolag verksamma inom nischen kapital- och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder. Läs mer på moretimegroup.se.

Håll dig uppdaterad om Moretime, följ oss:

Newsroom
Facebook
LinkedIn
Twitter
Moretimegroup.se

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen kapital-och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder.