Moretime Group

Moretime tecknar avtal rörande löneoutsourcing värt 4,1 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 08:30 CEST

Moretimes franchisetagare, Moretime Outsourcing i Nyköping (MTEB), har tecknat avtal avseende löneoutsourcing med Metso Minerals som levererar processlösningar för bland annat gruvdrift, bygg och anläggning. Avtalet gäller tom 2017-01-31 och omfattar löneadministrativatjänster till ett värde av 4,1 miljoner kronor under perioden. För Moretime beräknas avtalet ha en positiv resultatpåverkan om 200.000 kronor.

”Det är mycket glädjande att vi erhållit Metso Minerals förtroende att under minst 2,5 år ansvara för det löneadministrativaarbetet i företaget, en funktion som alltid måste fungera och som Moretime utvecklat under lång tid, säger Mats Melander, ansvarig för MTEB ”

I och med avtalet förstärker Moretime Outsourcing sin position till att vara marknadsledande inom området löneoutsourcing till företag med mellan 50-1500 anställda.

”Vi gläds med Nyköpingskontoret som genom ett kontinuerligt arbete med kvalitet och process återigen har bevisat sig i hård konkurrens. Det är också en bekräftelse på att vår modell med centrala resurser och lokala entreprenörer uppskattas av kunderna” säger Carl-Fredrik Morander, VD Moretime.

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, VD, Moretime Professional Services AB (publ)
Telefon: 08-462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se
Hemsida: http://www.moretime.se/

Mats Melander, ansvarig för Moretime Outsoursing i Nyköping
Telefon: 073-048 59 56
E-post: mats.melander@moretime.se
Hemsida: http://moretimeoutsourcing.se


Moretime Professional Services AB (publ) har sedan starten för 10 år sedan kontinuerligt utvecklat sin affärsidé inom rådgivning och levererar idag såväl digitala tjänster via internet som kvalificerat kompetensstöd inom affärsjuridik, revision, skatt, redovisning, HR och affärsutveckling samt ekonomi- och löne- outsourcing. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd 40 miljarder. Med nytänkande och kundnyttan i fokus levererar vi tjänster på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt. Moretime förser de små och medelstora företagen med det stora företagets stödfunktioner med hjälp av tillgänglig teknologi. Vi förenklar och ökar våra kunders konkurrenskraft samt deras förmåga att utveckla sin affär.