Socialdepartementet

Morgan Johansson kommenterar utnämningen den Rosa Tisteln

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2003 15:38 CEST

"Det är tråkigt att RFSL Stockholm väljer att driva en kampanj mot den smittskyddspolitik som visats sig så framgångsrik. Sverige har mycket låg förekomst av de allmänfarliga sjukdomarna, däribland hiv.

Kritikerna har bland annat riktat in sig på den så kallade informationsplikten. Den innebär att när två personer ska ha sex, och den ena har hiv, så måste han eller hon tala om det för sin partner. Det är en förutsättning för att man ska kunna ta gemensamt ansvar för att förebygga smittspridning. Informationsplikten kommer därför att finnas kvar i förslaget till ny smittskyddslag som läggs under hösten.

Vi går fram med en ny lagstiftning därför att det är viktigt att stärka individens rättssäkerhet i kontakter med myndigheter. Vi vill också föra in individens rätt till vård och behandling i den nya smittskyddslagen.

Det är trist att RFSL Stockholm gör detta till en fråga för homosexuella. Två tredjedelar av de hiv-smittade är heterosexuella. Det är också i den gruppen vi ser den snabbaste ökningen."

Johanna Hållén, pressekreterare
08-405 33 26, 070-524 33 26