Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Morgan: Visst har flyktingministrarna vädjat om stopp för utvisningarna!

Press release   •   Apr 01, 2019 13:08 CEST

Den 29.3.2019 var det en interpellationsdebatt mellan justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och riksdagsledamoten Christina Höj Larsen (v). Ämnet var återvändaravtalet med Afghanistan 2016 där Afghanistan åtar sig att ge de tvångsutvisade ett värdigt mottagande. 

Uppdaterad 27.4.2018

Christina Höj Larsens ställde två frågor:

* Har regeringen utvärderat avtalet med Afghanistan, och i så fall, på vilka grunder och vilka slutsatser kom man fram till?

* Avser ministern att ta några initiativ för att hörsamma den afghanska regeringens vädjan och stoppa av- och utvisningarna till Afghanistan?

Eftersom ministern undvek att svara på dessa frågor så får han dem igen, nu från över tusen personer som undertecknat en debattartikel

Vad säger Afghanistan om att ta emot tvångsutvisade?

Ministern hävdade att Afghanistans regering aldrig bett att Sverige eller EU skulle upphöra med utvisningarna. "Det är bara för Afghanistan att säga upp avtalet" sade han. Men alla vet att avtalet om bistånd är villkorat - om Afghanistan inte tar emot tvångsutvisade flyktingar så drar Sverige ner på biståndet som Afghanistan så väl behöver. 

Afghanistans migrationsminister Sayed Hussain Alime Balkhi hävdade att han våren 2015 skickat ett brev till svenska myndigheter. Ingen tycks veta var detta brev finns.
Sending rejected asylum-seekers back to Afghanistan

I mars 2015 bad premiärminister Abdullah Abdulla danska handels- och utvecklingsministern om ett stopp för tvångsavvisningarna. Samma bön ska ha ställts till andra länder, bland. annat Norge.
Danmark i strid med Afghanistan om afviste flyktninge

I juni 2016 bad flyktingministern dr Alema i tysk tidning att utvisningarna skulle upphöra.  
Kabul hoppas på ett slutgiltigt utvisningsstopp

I intervju med Svenska Dagbladet berättade hon att flyktingministrarna skickade brev till alla europeiska ambassader i Afghanistan med bön om stopp för utvisningarna.
Afghansk minister: "Skicka inte människor hit"

I augusti 2016 diskuterade Sveriges ambassadör utvisningar med migrationsminister Balkhi som tycks ha bett att utvisningarna skulle upphöra.  
Vad talade ambassadören och flyktingministern om i Kabul?  

År 2017, vid 68:e EXCOM-sessionen, tackade flyktingministern Tyskland för att deportationerna stoppats. 

Den 3 oktober 2018 inkom en vädjan från Afghanistans utrikesdepartement till svenska ambassaden om att upphöra med verkställande av utvisningsbeslut fram till parlamentsvalet 20 oktober (se bild). 

I november 2018 intervjuades migrationsminister Balkhi av FARR. Han hävdade att internflykt inte är ett alternativ för "återvändare".  
Afghanska flyktingministern: Stoppa utvisningarna!

Vid givarkonferensen "People on the move" i Génève november 2018 uttalade sig dr Alema: Men åhörarna måste förstå att när människor flyttar från Afghanistan är det inte en söndagspromenad i parken. Från min synvinkel sett hade det varit bättre att välja titeln "människor på tvångsresa". Är det sanna framsteg, i samklang med våra gemensamma värderingar, när vi skickar tillbaka människor i flip-flop-sandaler för att tillbringa vintern i Afghanistans berg? Är det sanna framsteg när minderåriga skickas till Afghanistan när resten av deras familj stannar utomlands? Är det sanna framsteg när unga migranter utnyttjas och skickas till krig i Irak och Syrien?"  
Vad säger Afghanistans regering om flyktingsituationen?

I december 2018 tackar migrationsministern Frankrike för återhållsamheten med deportationer och framhåller att situationen i Afghanistan inte är lämpad för att ta emot tvångsdeporterade.  
Afghanistans migrationsminister tackar Frankrike för återhållsamma deportationer

Nyligen har migrationsminister Balkhi bett Nederländerna att stoppa utvisningarna. 
Afghaanse migratieminister vraagt Nederland uitzettingen te stoppen: 'Land niet veilig'

Migrationsminster Balkhi intervjuades av Roozbeh Kaboly, Nederländerna, i en film om en utvisad man för nyhetsprogrammet Nieuwsuur. "Jag ber Nederländerna att hantera asylansökningar så att Afghaner får asyl. Om ni inte lyckas med detta ber jag er att vänta tills det återvänder frivilligt eller att ge dem ett tillfälligt uppehållstillstånd. - Allmänna områden är osäkra. Till exempel utvisades någon från Sverige som omkom i ett bombattentat. Detta kan hända alla som utvisas. - Tvångsdeportera dem inte. Om de tvångsutvisas, finns det risk att terroristiska grupper rekryterar dem eller de blir o-önskade medborgare här. Eller de lämnar landet för att söka asyl igen i EU. Och detta hjälper bara människosmugglare."
Zo leven uitgezette Afghanen  

Det står alldeles klart att Afghanistan inte är positivt inställt till att ta emot tvångsutvisade flyktingar. Det förefaller egendomligt att vår minister skulle vara ovetande om detta. Om inte annat borde han underrättats från UD. 

Komplement: Irans utrikesminister anser att Europa ska uppfylla sina skyldigheter och ta hand om afghanska flyktingar. Iran: West should fulfill obligations to Afghan refugees  Iran Daily 10.5.2019

 Media äger rätt att återge texten med angivande av källa. 

Hemsidan Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!  
Facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med över 21 000 medlemmar 
Föreningen Stöttepelaren - stöd till ensamkommande barn och unga 
Konferensen How safe is Afghanistan?

Kontaktpersoner 
Ingrid Eckerman  ingrid at eckerman.nu 070 55 73 193
Karin Fridell Anter  karinfa at explicator.se  070 769 40 17 

Ali Zardadi  (ungdomsrepresentant)  alizardadi2 at gmail.com  073 757 92 49