Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)

Morgondagens arbetsterapi rymmer många möjligheter - Arbetsterapins dag!

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 07:36 CEST

Arbetsterapins dag infaller den tredje torsdagen i oktober –  i år den 21 oktober. Det är den dag då vi inom Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, FSA, särskilt vill uppmärksamma och sprida kunskap om arbetsterapi och arbetsterapeuter. Detta sker genom olika aktiviteter som arrangeras av kretsarna runt om i landet.

Vårt mål är att fler patienter/klienter ska få möjlighet att möta en arbetsterapeut inom vården än vad som sker i dagsläget. Vi vill även synliggöra behovet av arbetsterapi och verka för att arbetsterapeuter ska blir attraktivare på arbetsmarknaden generellt och att antalet anställningar ska öka.

Temat för Arbetsterapins dag i år är Morgondagens arbetsterapi.

Arbetsterapeutyrket har blivit ett yrke som ”ligger rätt i tiden”. Det speglar inte minst av de nya arenor där man hittar arbetsterapeuter, bland annat Arbetsförmedlingen, där efterfrågan på arbetsterapeuter spås öka under de närmaste åren. Vi kommer att få möta fler arbetsterapeuter som arbetar som handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och som coacher i olika rehabiliteringsprojekt och arbetsmarknadsåtgärder. Även inom skolan kan vi se ett nyvaket intresse och behov av arbetsterapeuter.

I Umeå har ATiS-projektet rönt stor framgång hos både skolledning, lärare och elever med olika åtgärder. Nu hoppas man att projektet ska ge ringar på vattnet till fler skolor och så småningom kunna permanentas.

Sammantaget pekar trenden mot att vi kommer att få se fler arbetsterapeuter ”ute i samhället än på sjukhusen” som professorn i arbetsterapi, Synneve Dahlin Ivanoff, på Göteborgs universitet, väljer att formulera det.

Arbetsterapeuters problemlösande ansats och unika blick för just helheten av människan, utifrån dennes behov, situation och omgivning, utnyttjas dock alltför lite i vårt samhälle. Alltför många vet fortfarande inte vad en arbetsterapeut kan och vad de arbetar med.

Det vill vi försöka ändra på!

Lena Haglund                                                                                         
Förbundsordförande
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter företräder Sveriges arbetsterapeuter. Med en anslutningsgrad på över 90 % finns det ingen annan organisation som kan föra arbetsterapeuternas talan.

Läs mer på www.fsa.akademikerhuset.se