Novartis Onkologi

Morgondagens behandlingar i blixtbelysning under internationell bröstcancerkongress

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 11:24 CET

Två år efter godkännandet av den första mTOR-hämmaren mot spridd bröstcancer är forskningen med att vidareutveckla behandlingskonceptet i full gång. Vid bröstcancerkongressen San Antonio Breast Cancer Symposium i Texas presenterades två läkemedelskandidater som bedöms ha potential att bli viktiga tillskott i de olika behandlingsalternativen vid spridd bröstcancer.

– Riktade terapier har revolutionerat behandlingen av cancer, säger Hervé Hoppenot, global chef för Novartis Onkologi. Vid denna spännande tid i cancerforskningen presenterar vi nya rön om väletablerade målstyrda behandlingar samtidigt som vi rapporterar tidiga data om innovativa behandlingsmetoder och läkemedelssubstanser på områden där många och stora behov återstår att uppfylla.

Fortsatt satsning inom bröstcancer
Ett sådant område är spridd hormonpositiv bröstcancer. När mTOR-hämmaren Afinitor introducerades år 2012 omtalades det som det första egentliga framsteget på 15 år för kvinnor med denna form av bröstcancer. Vid den internationella bröstcancerkongressen San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) presenterades uppdateringar från studier i tidigare faser på lovande substanser som utövar sin effekt på den signalväg som kallas PI3K-AKT-mTOR. Dels handlar det om buparlisib (BKM120), en oral hämmare av PI3K, en nyckelkomponent i PI3K-AKT-mTOR- signalvägen, dels om BYL719, en α-specifik PI3K-hämmare. Genom att rikta in sig på PI3K, kan dessa läkemedelskandidater hämma spridning och tillväxt av tumörceller samt stimulera programmerad celldöd, apoptos.

Nya behandlingssätt utvecklas
I en av de presenterade studierna prövades buparlisib i kombination med fulvestrant, en östrogenreceptorantagonist, på kvinnor efter klimakteriet med spridd hormonpositiv bröstcancer. Kombinationen har i prekliniska studier visats samverka på ett sätt som stimulerar apoptos, och nu presenteras de första – tidiga – resultaten. Studien syftar i första hand till att fastställa lämpliga dosnivåer, men man kan redan idag konstatera att kombinationen verkar lovande.

Buparlisib prövas för närvarande i ett antal kliniska studier, som monoterapi och i kombination med andra läkemedel, för behandling av icke-småcellig lungcancer (NSCLC), prostatacancer, hjärntumören glioblastoma multiforme (GBM), gastrointestinala stromacellstumörer (GIST), livmodercancer och myelofibros.

Vad gäller BYL719 är förhoppningen att den genom att selektivt hämma PI3Kα ska ha effekt på mutationer som tros kunna bidra till resistens mot antihormonbehandling vid östrogenreceptorpositiv bröstcancer.

Vid SABS 2013 presenterades också nya data för mTOR-hämmaren Afinitor vid bröstcancer.

Presskontakt Novartis:
Nicklas Rosendal, kommunikationschef Novartis, 070-889 33 34


Novartis
Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2011 till 58,6 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 9,6 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 124 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se