Phoniro

Mormor leder digital låsrevolution

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2013 14:53 CEST

Kommer fysiska nycklar av metall att försvinna och ersättas av elektroniska lösningar? Det är inte omöjligt. Står vi inför ett genombrott? Nej, det kom för länge sedan. Samtidigt som tidningsartiklar talar om en framtid där vår dörrnyckel finns i mobiltelefonen säljer vårt företag sitt 50-tusende lås som redan styrs av mobiltelefonen.

Men paradoxalt nog är det oftast din 80-åriga mormor som har låset. De som sedan länge lagt sina stora nyckelknippor på hyllan är nämligen hemtjänstens personal. De öppnar både portar och lägenhetsdörrar med mobiltelefonen i sitt dagliga arbete. Vårt system har funnits på marknaden sedan 2007 och finns i nästan var fjärde kommun.
Hur går det till att använda mobilen för att öppna dörrar?-På morgonen loggar man in i en app med sitt användarnamn och lösenord. Då får man alla digitala nycklar för sitt område, t ex västra hemtjänstområdet, av vår nyckelserver. De lagras i krypterat format i mobiltelefonen, berättar Johan Sedelius Hörberg, VD för Phoniro Systems. När man kommer fram till adressen där den äldre bor väljer man rätt nyckel och låser upp. Det sitter nämligen ett förinstallerat motorvred på insidan av dörren. Telefonen skickar den digitala nyckeln över bluetooth med ett extra lager av kryptering till motorvredet som låser upp. Metoden medör att man inte behöver ha mobiltäckning när man skall öppna. Våra produkter måste alltid fungera eftersom de används vid larminsatser, förklarar Johan.
Finns det något som är problematiskt med mobilstyrd öppning?
Nej, inte funktionsmässigt. Jämför man med metallnycklar är säkerheten så mycket högre och hemtjänsten kan ta sig in vid larm mycket snabbare än den tid det tar att åka och leta efter rätt nycklar i hemtjänstlokalen. Men vårt största arbete är faktiskt inte de digitala nycklarna utan det bakomliggande datasystemet som hjälper kommunen dokumentera och analysera sina insatser. Har en kommun skaffat digital nyckelhantering vill man dra full nytta av det och kunna journalföra om man distribuerat mat, om man givit medicin, städat eller handlat. Dessutom vill kommunen ha koppling mot sitt verksamhetssystem och något slags automatiskt tidsredovisning. Så nästa gång du läser eller hör att digitala nycklar är framtiden - då kan du lugnt invända, att i så fall är framtiden redan här, avslutar Johan Sedelius Hörberg.

Phoniro Systems erbjuder produkter som gör människors vardag tryggare och enklare. Phoniro Systems grundades 2004 med målet att lösa den omfattande nyckelproblematiken inom hemtjänsten. Idag är Phoniro Systems en helhetsleverantör inom vård och omsorg. Phoniro Systems är kunskapsledande inom digital nyckelhantering för hemtjänsten och erbjuder sedan 2010 företag, förvaltning och byggindustri nyckelfria lösningar som både sparar tid och höjer säkerheten i verksamheten.