Morphic Technologies

Morphic stärker ledningen för ny fas

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 09:25 CEST

Morphic Technologies befinner sig i en snabb expansion med betydande affärs¬möjligheter globalt inom de affärsområden som bolaget verkar i. För att tillvarata dessa möjligheter och nå uppsatta mål har styrelsen beslutat att förstärka ledningen genom följande organisationsförändringar och nyrekryteringar.

Nuvarande koncernchef Peter Heidlund byter befattning till arbetande styrelseordförande i samband med att en ny koncernchef rekryterats och tillträtt. Den nye koncernchefens uppgift blir att säkerställa dotterbolagens operativa förmåga samt att ansvara för den löpande informationen till styrelse och aktieägare. I koncernchefens arbetsuppgifter ingår även kontakter med politiker, myndigheter och intressegrupper i miljö- och energifrågor. Som arbetande styrelseordförande kommer Heidlund att huvudsakligen fokusera på strategiska frågor för expansionen av koncernen. Rekryteringsprocessen av ny koncernchef har inletts.

En ny VD för vind- och vattenkraftbolaget Aerodyn är under rekrytering. I samband med tillträdet övergår nuvarande VD och grundare Dan Borgström i en anställning i moderbolaget med ansvar för den fortsatta teknikutvecklingen inom vind- och vattenkraft.

Anders Reyier har tillträtt som ny VD för maskinteknikbolaget Dynamis AB. Reyiers tidigare befattning som operativ chef i Dynamis upphörde därmed i samband med tillträdet. Den tidigare VDn och grundaren Kurt Dahlberg övergår i en anställning i moderbolaget med ansvar för den fortsatta teknikutvecklingen inom olika energisystem.

Ny VD för bränslecellsbolaget Cell Impact är under rekrytering. Fram tills tillträdet av den nye VDn verkar Kurt Dahlberg som tillförordnad VD för Cell Impact.

Börje Vernet tillträder som ansvarig för koncernens fortsatta strategiska affärsutveckling med anställning inom moderbolaget. Vernet lämnar därmed sin tidigare roll där han i huvudsak bistått ledningen vid förvärvet av Aerodyn. Vernet kommer att rapportera direkt till Morphics styrelse. Dan Borgström och Kurt Dahlberg samt Jonas Hallström med ansvar för specifik elektronikutveckling rapporterar till Vernet. Utöver framtagningen av nya produkter och processer samt genomförandet av olika förvärv och samarbeten kommer den strategiska utvecklingsgruppen att stödja koncernchefen och de rörelsedrivande bolagen i den löpande verksamheten.

Göteborg 2006-04-25


Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:
Peter Heidlund, VD Morphic Technologies AB, 031-775 46 21, peter.heidlund@morphic.se

Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som erbjuder energisystem baserade på förnyelsebar elproduktion samt resurssnål teknik för produktion av komponenter i stora serier. Verksamheten bedrivs i Karlskoga, Filipstad och Göteborg. Bolagets B-aktie är ansluten till Stockholmsbörsens handelsplats Nya Marknaden och handlas på sedvanligt vis via banker eller fondkommissionärer. Kursutvecklingen kan följas i dagspress, text-tv och på Internet. Mer information om bolaget finns på www.morphic.se