Statistiska centralbyrån, SCB

Mors dag berör sju miljoner

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 10:27 CEST

År 1919 lanserade Cecilia Bååth-Holmberg mors dag i Sverige. Idén kom från USA och Storbritannien.
Ungefär 2,6 miljoner mödrar kan bli uppvaktade på mors dag nu på söndag. Ungefär hälften av mödrarna kan bli hyllade i ottan eftersom deras barn bor i föräldrahemmet. Resten har utflugna barn eller sina barn boende hos pappan.
Nästan hälften av mödrarna har sin egen mor kvar i livet. Ca 30 000 av mödrarna har både biologiska barn och adoptivbarn. Därutöver har ca 50 000 av mödrarna adoptivbarn.

De flesta mödrarna är antingen 35-40 år eller 55-60 år. De tillhör de stora kullarna från 1960- och 1940-talet.
Medelåldern för de som blivit mamma första gången är nu ca 29 år, en ökning på drygt fyra år sedan 1970-talets början. Det är därför det numera finns så få mödrar i åldrarna under 30 år. Nytillskottet av mödrar var förra året 44 000.
Sedan länge är tvåbarnsfamiljen norm. Ungefär 1,2 miljoner mödrar har två barn. Därnäst är enbarnsfamiljen vanligast, 0,6 miljoner.
Nästan sex miljoner barn och vuxna kan uppvakta sin mor på söndag. Få barn har både en biologisk mor och en styvmor. Det är bara ca 10 000 barn under 18 år som har en styvmor.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för demokratisk analys och
jämställdhet
104 51 Stockholm
Förfrågningar
Åke Nilsson, tfn 08-506 945 34
E-post ake.nilsson@scb.se