StrongPoint Sverige

Morthen Johannessen köper aktier i CashGuard

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 11:33 CET

Morthen Johannessen, styrelseledamot i CashGuard, har förvärvat 150.000 aktier av serie B i CashGuard AB av Leif Nordqvist.

Efter transaktionen har Leif Nordqvist 500.000 aktier av serie B och 850.000 aktier av serie A i CashGuard. Morthen Johannessen hade tidigare inget innehav i CashGuard.

För ytterligare information kontakta:
Leif Nordqvist, tf teknisk chef, CashGuard AB (publ), tel +46-73-33 222 66, leif.nordqvist@cashguard.se
Morthen Johannessen, tel +47-908 721 67

Fakta om CashGuard AB (publ)
CashGuard utvecklar och säljer produkter och tjänster för sluten kontanthantering och kontantlogistik. Bolaget vänder sig direkt och via distributionspartners till svenska och internationella företag, primärt inom dagligvaruhandel, post och bank samt övrig servicehandel. Under 2002 omsatte CashGuard MSEK 94. Bolaget har cirka 60 anställda. Aktien finns noterad på Stockholmsbörsens O-lista.