Borås Stad

Mosse som naturreservat ska återskapa fågelfauna

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 14:04 CEST

Betydelsen av ett våtmarksreservat poängterades när Borås Stad på onsdagskvällen 1 september invigde naturreservatet Vänga mosse. Invigningstalarna framhöll också hur viktigt det är att reservatet är tillgängligt för allmänheten.

Syftet med naturreservatet är att återskapa och bevara en värdefull högmosse med höga naturvärden, återfå en livskraftig och artrik myrfågelfauna, och utveckla mossen som studieobjekt och rekreationsområde.

Invigningstalet hölls av Kommunstyrelsens ordförande Ulrik Nilsson, som tillsammans med kommunalrådet Ulf Olsson satte upp en namnskylt för reservatet. Övriga talare var Olof Svensson från Lokalförsörjningskontorets skogsavdelning, Micael Svensson, vice ordförande i Lokalförsörjningsnämnden, och Åke Andersson, ordförande i Västergötlands Ornitologiska Förening.

Invigningen förrättades från ett fågeltorn inne i reservatet. Cirka 250 personer hade sökt sig till reservatet för att vara med om invigningen.

Vänga mosse är Borås femte kommunala naturreservat, och det näst största. Reservatet är 237 hektar stort.

Vänga mosse representerar en naturmiljö som är utmärkande för Borås och Sjuhäradsbygden. Den är extra värdefull på grund av sitt fågelliv. Alla stora högmossar i området växer igen i oroväckande takt. Många fågelarter som är anpassade till stora öppna mossar häckar inte längre på mossarna. Med en restaurering av mossen finns möjligheten att få tillbaka en fauna av myrfåglar.

Många åtgärder återstår i reservatet. Mossen är delvis igenväxt och Borås Stad kommer nu att arbeta med att återskapa den öppna högmossen. Ett handikappanpassat fågeltorn och fler spångar kommer att byggas.

Mer information lämnas av tf samhällsbyggnadschef Bengt Himmelmann, tfn 0704-55 84 91.

Bild för fri publicering i journalistiska sammanhang finns på Borås Stads webbplats, boras.se.