Sveriges Kommuner och Landsting

Mot egen försörjning

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2009 14:02 CEST

Ingen väljer frivilligt att vara beroende av andra. Alla vuxna vill försörja sig själva om de har möjlighet till det. Det är utgångspunkten för skriften "Broar till egen försörjning", som nyligen publicerats av SKL.

Skriften handlar om vägar från ekonomiskt bistånd till egen försörjning. Ambitionen med skriften är att visa några exempel på samverkan och långsiktigt hållbara metoder som kan underlätta vägen till en egen försörjning för individen. I skriften presenteras ett antal goda exempel på lokalt och regionalt arbete som ska ge tillträde till arbetsmarknaden för grupper som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd: långvarigt arbetslösa, unga, invandrare och personer med olika arbetshandikapp.

Arbetslivsjournalisten Anna Holmgren har träffat och intervjuat personer som arbetar i Göteborg, Malmö och Söderhamn och författat rapporten för SKL.

Urvalet av exempel har inga anspråk på att vara vetenskapligt eller fullständigt, men SKL hoppas att dessa erfarenheter från regionalt och lokalt arbete kan ge ett tankeväckande underlag för den vidare diskussion.

Mer information om skriften och möjlighet attbeställa den finns här.

Pdf version av skriften för nedladdning finns längst ner på sidan.

För mer information: Birgitta Hällegårdh, utredare på avdelningen för lärande och arbetsmarknad, tfn: 08-452 7659 eller birgitta.hallegardh@skl.se

Pressjour: 08 - 452 7101

Bifogade filer:
"Broar till egen försörjning"(.pdf)