FAO

Mot en förbättrad samhällstyrning för en tryggad livsmedelsförsörjning i världen

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 14:52 CEST

Kommittén för en tryggad livsmedelsförsörjning (CFS) hörnsten i den globala livsmedelsförsörjningen

Den nyligen reformerade Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning (CFS) håller nu ett fem dagars högnivåmöte. Detta sker i en tid med stigande internationella livsmedelspriser, vilket innebär en ytterligare utmaning för att nå en tryggad livsmedelsförsörjning i världen.

Sedan den första sammankomsten i oktober 2009 har CFS genomgått en omfattande reform. Syftet med reformen är att göra Kommittén till den mest heltäckande internationella och mellanstatliga arenan, där berörda parter samverkar för en tryggad livsmedelsförsörjning för alla. Som en viktig del i den globala samhällsstyrningen kring frågor om jordbruk och livsmedelsförsörjning kommer CFS nu mer effektivt kunna möta utmaningar för att nå en tryggad livsmedelsförsörjning.

Första sammankomsten

En bredare grupp av intressenter är nu med i överläggningarna, denna första sammankomst sedan reformen, med representanter från frivillighetsorganisationer, civilsamhället, aktörer från den privata sektorn och välgörenhetsorganisationer.

Förutom att omfatta fler intressenter kommer den nya expertstyrelsen ge råd till Kommittén inom en rad frågor som berör livsmedelsförsörjning och nutrition. Operativt kommer CFS att verka genom de tre Rombaserade livsmedels- och jordbruksorganisationerna FAO, IFAD och WFP.

I sitt välkomstanförande sade FAO:s generaldirektör Jacques Diouf att ”globala problem kräver globala såväl som lokala lösningar. CFS i sin nya form utgör en välbehövd plattform för att diskutera komplexa globala problem och för att uppnå samförstånd kring lösningar.”

Verkliga resultat

Vidare noterar Diouf att ”för att CFS ska bli handelskraftigt och nå verkliga resultat är det viktigt att samarbeten etableras på nationell nivå genom riktiga och beprövade tillvägagångssätt, som tematiska grupper och nationella allianser för tryggad livsmedelsförsörjning.”

”FAO står helt bakom CFS:s reform. Kommitténs expertis, erfarenhet, tvärvetenskaplighet och omfattande fältnärvaro utgör viktiga funktioner”, säger Diouf.

”Den här veckan markerar starten för en strategiskt samordnad global satsning som utnyttjar den samlade styrkan hos alla berörda intressenter engagerade i kampen mot hungern i världen”, säger den verkställande direktören för WFP, Josette Sheeran. ”Med den senaste tidens instabila råvarupriser och den ökade efterfrågan på livsmedel världen över kommer satsningen inte en dag för tidigt. Det reformerade CFS har en möjlighet och ett ansvar att samla världens länder att effektivt och konsekvent reagera och ge nödvändig humanitär hjälp vid katastrofer och bygga en långsiktigt tryggad livsmedelsförsörjning”

Reformprocessen

"IFAD anser att CFS kommer att spela en viktig roll i framtiden”, säger Yukiko Omura, IFAD:s vice ordförande. "IFAD har deltagit intensivt i CFS:s reformprocess och åtagit sig fortsatt engagemang i nya CFS. Vi arbetar med FAO och WFP i det gemensamma sekretariatet och det rådgivande organet. Det mest effektiva sättet att skapa förutsättningar för en väg ur fattigdom och hunger har visats vara investeringar för småbrukare, att förbättra deras tillgång till mark, lämplig teknik, finansiella tjänster och marknader”.

Erfarenhetsutbyte och diskussion av globala utmaningar

Sammankomsten utgår från den reformerade Kommitténs nya roll i att skapa ett forum för att samordna insatser på global, regional och nationell nivå.

Deltagare från Afrika, Asien, sydvästra Stillahavsregionen, Eurasien, Främre Orienten och Latinamerika kommer att dela med sig av sina erfarenheter och tematiska fallstudier från Bangladesh, Haiti, Jordanien och Rwanda kommer att presenteras.

Diskussionen kommer också att fokuseras på viktiga frågor kring tryggad livsmedelsförsörjning, såsom markinnehav och internationella investeringar i jordbruk, tryggad livsmedelsförsörjning vid långvariga kriser och olika sätt att hantera utsatthet och risk på.

"Det ser ut att bli en givande sammankomst som vi hoppas kommer resultera i mycket goda resultat", sade CFS ordförande, Noel De Luna. "Världen behöver ta itu problematiken kring en tryggad livsmedelsförsörjning och CFS är det rätta forumet för detta."

 

Läs mer

Pressmeddelandet på engelska

Webbsändning av mötet (engelska)

Text till Jacques Dioufs tal

Uttalande från IFAD:s Vice President Yukiko Omura

CFS:s hemsida

FAO:s hungerportal