Kävlinge kommun

Mot våld i nära relationer

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2013 07:50 CET

Kävlinge kommun har blivit beviljade medel från socialstyrelsen för ett projekt kring våld i nära relationer. Iréne Axelsson från individ- och familjeomsorgen är samordnare för projektet och i arbetar just nu med att kartlägga utvalda målgrupper och skapa samverkansgrupper i kommunen.

– Syftet är att våld i nära relationer upptäcks och uppmärksammas i högre grad och att de insatser som erbjuds är av god kvalitet och följs upp på ett lämpligt sätt, berättar Iréne. 

Arbetet ska resultera i en kommunal handlingsplan och man ska även ta fram rutiner och riktlinjer kring vart man kan vända sig om man är utsatt för våld i en relation. 

– Det är viktigt att uppmärksamma problematiken kring våld i nära relationer och att informationen förtydligas så att berörda lättare kan söka och få rätt hjälp. Det är positivt att kommunen fokuserar på detta område då det är ett folkhälsoproblem som medför stort lidande och kostnader i samhället, berättar Iréne.

Dels riktar sig informationsarbetet till allmänheten i stort men har också ett särskilt fokus på våldsutsatta kvinnor inklusive flickor under 18 år, barn som blivit utsatta för eller bevittnat våld och våldsutövare. Ytterligare målgrupper är våldsutsatta äldre kvinnor samt våldsutsatta kvinnor med någon form av funktionshinder. För att nå så många som möjligt inom dessa grupper kommer informationen även att översättas på ett antal utvalda språk.

För mer information kontakta gärna: Iréne Axelsson, socialtjänsten 046-73 91 25 irene.axelsson@kavlinge.se


Kävlinge kommun har nära 30 000 invånare, och är en av de snabbast växande kommunerna i landet. Här ryms det mesta - kuststräckor, fina golfbanor och sprittande fiskevatten finns inom Kävlinge kommuns gränser. Snabba kommunikationer, ett aktivt näringsliv och närheten till kultur och kommers gör Kävlinge till en kommun där både människor och företag frodas. Välkommen att upptäcka och utforska Kävlinge kommun!