AQILLES Invest AB

Motala Train bygger om tåg i rekordorder värd 160 mkr

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 09:36 CET

Motala Train, som ägs av Malmöbaserade Aqilles Invest, får den största ordern i företagets historia. Ordervärdet är 160 mkr och uppdraget innebär ombyggnad av X11-tåg (de tidigare Pågatågen) åt Transitio.

Motala Train kommer att bygga om 25 X11-tågsätt som idag går i trafik i Södra Sverige. Ombyggnaderna inleds under 2013 och leveranserna kommer att fortgå fram till 2015.

”Vi är mycket stolta över att ha tagit hem det här uppdraget. Det visar att vårt erbjudande är starkt och är ytterligare ett tecken på att Motala Train är ledande i branschen när det gäller kvalificerade ombyggnader av järnvägsfordon”, säger Michael Olsson, VD för Motala Train.

Ombyggnaden är omfattande och innebär helt ny utvändig och invändig design, nya säten och bord, installation av handikapptoalett och kupé för ombord­personal, nytt informationssystem och video­övervaknings­system samt installation av alkolås samt mobil repeater.

”Vi har gjort en offentlig upphandling och Motala Train var det företag som inkom med det vinnande anbudet. Vi känner stor tillförsikt för att det här projektet ska gå bra och har stora förväntningar på vårt samarbete. Våra tidigare erfarenheter av Motala Train är mycket goda. Vi vet att det har stor kompetens och levererar med hög kvalitet”, kommenterar Stefan Kallin, VD för Transitio.

Med denna order uppgår värdet på Motal Trains orderstock till 460 mkr och sträcker sig fram till 2016.

”Denna prestigeorder, som är den största i bolagets historia, tar Motala Train till en ny nivå som ledande i sin bransch och säkerställer kapacitetsutnyttjande under de tre kommande åren”, säger Martin Linde, VD för Aqilles Invest som äger Motala Train.

Transitio ägs av 20 landsting och regionala kollektivtrafikmyndigheter från Skåne till Norrbotten och anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon åt dessa.

För mer information, kontakta:

Michael Olsson, VD Motala Train
Tel. 0702-51 15 98,  e-mail: michael.olsson@motalatrain.se

Martin Linde, VD Aqilles Invest
Tel. 0706-73 09 68,   e-mail: martin.linde@aqilles.com

Ebba Åsly Fåhraeus, Kommunikationschef Aqilles Invest
Tel. 0734-00 04 33,   e-mail: eaf@aqilles.com

Motala Train AB är en erfaren leverantör av kvalificerade tekniska tjänster för järnvägsfordon med inriktning på tre huvudområden: Reparationer, Underhåll och Ombyggnader. Bolaget erbjuder sina kunder flexibla, enkla och kostnadseffektiva lösningar. Med lång erfarenhet och hög teknisk kompetens kan Motala Train dessutom erbjuda kundanpassade lösningar och specialprodukter. Läs mer på www.motalatrain.se.

Aqilles Invest tillför helhjärtat engagemang och kapital i mindre och medelstora onoterade bolag med potential för nya resultatnivåer och tillväxt. Bland portföljbolagen finns Qeep Consulting, Joblink, Motala Train, Motala Verkstad och Ceres i Skåne. Mer information finns på www.aqilles.com.