AQILLES Invest AB

Motala Train får beställning på 30 mkr från Transitio

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 07:30 CET

Aqilles
Investägda Motala Train fortsätter att växa och har nu vunnit ett kontrakt på
tungt underhåll och mindre ombyggnader av 38 Reginatåg. Kunden är Transitio och
ordern är värd cirka 30 mkr.

- Att Transitio väljer Motala Train för denna order visar att vi har ett starkt erbjudande. Det är även ett erkännande för den stora kompetens som finns i företaget”, säger Michael Olsson, VD för Motala
Train.

Ordern innebär att Motala Train utför tungt underhåll och mindre ombyggnader av 38 Reginatåg. Avtalet är värt cirka 30 mkr och gäller 2013 med option för 2014. Ombyggnaden kommer bland annat att innefatta installation av ny GSM-radio, montage av nya övergångsbälgar samt modifiering
av boggier och hjälpkompressorer. Produktionsstart beräknas ske före halvårsskiftet 2013.

- Ordern bekräftar att den positiva utvecklingen sedan vi tog över företaget fortsätter. Vi ser att både omsättning och kapacitetsutnyttjande ökar. Bolagets orderbok är välfylld”, säger Martin Linde, VD för Aqilles Invest som äger Motala Train.

Transitio ägs av 20 landsting och regionala kollektivtrafikmyndigheter från Skåne till Norrbotten och anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon åt dessa.

 

För mer information, kontakta:

Michael Olsson, VD Motala Train

Tel. 0702-51 15 98

e-mail: michael.olsson@motalatrain.se


 

Martin Linde, VD Aqilles Invest

Tel. 0706-73 09 68  

e-mail: martin.linde@aqilles.com


 

Ebba Åsly Fåhraeus, Kommunikationschef Aqilles Invest

Tel. 0734-00 04 33  

e-mail: eaf@aqilles.com

 

Motala Train AB är en erfaren leverantör av kvalificerade tekniska tjänster för järnvägsfordon med
inriktning på tre huvudområden: Reparationer, Underhåll och Ombyggnader. Bolaget erbjuder sina kunder flexibla, enkla och kostnadseffektiva lösningar. Med lång erfarenhet och hög teknisk kompetens kan Motala Train dessutom erbjuda kundanpassade lösningar och specialprodukter.

Läs mer på www.motalatrain.se.


Aqilles Invest tillför helhjärtat engagemang och kapital i mindre och
medelstora onoterade bolag med potential för nya resultatnivåer och tillväxt.
Bland portföljbolagen finns Qeep Consulting, Joblink, Motala Train, Motala
Verkstad, och Ceres i Skåne.

Mer information finns på www.aqilles.com.