Motala Verkstad Group

Motala Train har inlämnat begäran om ackordsförhandling till Linköpings Tingsrätt

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2015 15:30 CET

Motala Train AB ansökte om företagsrekonstruktion den 15 oktober 2014. Sedan dess har bolagets ledning fört diskussioner med leverantörer, kunder, banker och övriga intressenter om nya och förbättrade villkor för verksamheten i Motala och Västerås.

Bolaget har nu inlämnat begäran om ackordsförhandling hos Linköpings Tingsrätt, som beslutat att ackordsförhandlingen äger rum den 9 april 2015.

”Vi har haft en mycket intensiv och ansträngande period sedan inledningen av rekonstruktionsarbetet. Nu har vi goda förhoppningar om att nå en ackordsuppgörelse med bolagets fordringsägare och om att vi i slutet av april månad kan slutföra bolagets rekonstruktion”, säger Anders Holm, tf VD för Motala Train.

Verksamheten har under vintern fortsatt med oförminskad styrka i både Motala och Västerås. Rekonstruktionen har inneburit ett mer krävande administrativt arbete, men trots detta har leveranserna fungerat.

”Ledning och medarbetare har gjort ett mycket gott arbete under rekonstruktionen och vi börjar nu se ljuset i tunneln. Kunder, leverantörer och ägare har också ställt upp och bidragit till att vi nu snart kan lägga rekonstruktionen bakom oss”, säger Anders Holm, tf VD för Motala Train.

Efter avslutad rekonstruktion kommer verksamheten att återgå till ett mer normaliserat läge. Marknaden för tungt tågunderhåll och ombyggnadsprojekt är fortsatt stabil och Motala Train ser goda möjligheter till framtida tillväxt.

För mer information, kontakta:

Anders Holm, tf VD Motala Verkstad Group AB

Tel. 0703-104317, E-post: anders.holm@mvg.se

Motala Train AB är en erfaren leverantör av kvalificerade tekniska tjänster för järnvägsfordon med inriktning på tre huvudområden: Reparationer, Underhåll och Ombyggnader. Bolaget erbjuder sina kunder flexibla, enkla och kostnadseffektiva lösningar. Med lång erfarenhet och hög teknisk kompetens kan Motala Train dessutom erbjuda kundanpassade lösningar och specialprodukter. Läs mer på www.motalatrain.se.

Motala Verkstad Group är en industrikoncern inom tågunderhåll och tung mekanisk bearbetning. I koncernen ingår Motala Train, Motala Verkstad och Fosie Mekaniska Industri. Mer information finns på www.mvg.se