Svenskt Demenscentrum

Motala utses till Bästa demensteam inom hemtjänsten 2010

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 10:04 CET

Motala hemstödsgrupp har tilldelats priset Bästa demensteam inom hemtjänsten 2010. Priset, som instiftats av Demensförbundet och Svenskt demenscentrum, kommer att delas ut av Drottning Silvia den 11 mars på Silviahemmets stora inspirationsdag i Stockholm. Prissumman är 50 000 kronor.

Juryns motivering till 2010 års pristagare:

"Bästa demensteam inom hemtjänsten tilldelas år 2010 Motala hemstödsgrupp för ett genomtänkt, flexibelt arbetssätt, med väl utarbetad samverkan över huvudmannagränserna. Med tydlig värdegrund, kvalitetsindikatorer och ett personcentrerat synsätt verkar Motalas hemstödsgrupp för kontinuitet och trygghet till personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Teamet har dessutom rutiner för handledning och reflektion för fortlöpande kompetensutveckling och trivsel i arbetet. I fokus för Hemstödsgruppen ligger en strävan efter att ständigt utveckla vården och omsorgen med uppföljning och utvärdering som en viktig del i arbetet."

Läs mer om priset »

Tidigare pristagare:

2008: Borlänge demensteam »

2009: Bromma demensteam »