Motala Verkstad Group

Motala Verkstad Group förvärvar Scana Machining i Kristinehamn

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2016 10:00 CET

Idag meddelar Motala Verkstad Group AB (MVG) att bolaget förvärvar verkstadsföretaget Scana Machining, som är en del av Scana Energy, i Kristinehamn. Förvärvet av Scana Machining är ett led i MVG:s strategi att vara aktiv inom konsolideringen av tung maskinbearbetning, svetsning och montering inom norra Europa.

”Genom köpet når vi en starkare marknadsposition och större affärsvolymer. Vi får en bättre geografisk närhet till viktiga kunder och leverantörer samt ökar vår konkurrenskraft och attraktion som produktionspartner inom kvalificerad tung maskinbearbetning, svetsning och montering. Synergier som bedöms är bättre kapacitetsutnyttjande och rationaliseringsvinster, säger Björn Lifvergren, VD för MVG.

”De svenska bolagen i Scana och Motala Verkstad har samarbetat under lång tid. Scana Machining har senaste tiden genomgått stora och mycket positiva förändringar för att anpassa verksamheten till rådande marknadsläge och konkurrenssituation. Tankarna på en nödvändig konsolidering av tung bearbetning har funnits en tid. Nu är det Motala Verkstad Group som har tagit på sig rollen, vilket vi ser som positivt och vi ser med tillförsikt fram emot ett gott samarbete med MVG”, säger Sören Andersson VD för Scana Energy.

MVG består efter förvärvet av Motala Verkstad, Fosie Mekaniska och Scana Machining. Affären träder i kraft den 1 mars 2016.

För mer information, kontakta:

Björn Lifvergren, VD Motala Verkstad Group AB, tel: 070-091 99 82,

e-post:bjorn.lifvergren@mvg.se

Sören Andersson, VD Scana Energy AB tel: 070-677 79 56,

e-post: soren.andersson@scana.no

Leif Rosén, styrelseordförande Scana Energy AB, tel: 070-330 41 86

Motala Verkstad Group AB (”MVG”) är en koncern inom verkstadsindustrin med fokusering mot tillverkning av produkter som kräver tung kvalificerad maskinbearbetning, svetsning och montering. Kunderna består främst av välkända storföretag med basen i Skandinavien. MVG består av dotterbolagen Motala Verkstad och Fosie Mekaniska. Tillväxt sker både organiskt och genom förvärv. MVG har 2015 cirka 110 anställda och en omsättning på cirka 200 MSEK.