Motala Verkstad Group

Motala Verkstad Group förvärvar Scana Machining och varslar 22 anställda

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2016 15:00 CET

Idag meddelar Motala Verkstad Group AB (MVG) att bolaget förvärvar verkstadsföretaget Scana Machining, som är en del av Scana Energy, i Kristinehamn. Förvärvet av Scana Machining är ett led i MVG:s strategi att vara aktiv inom konsolideringen av tung maskinbearbetning, svetsning och montering inom norra Europa.

”Genom köpet når vi en starkare marknadsposition och större affärsvolymer. Vi får en bättre geografisk närhet till viktiga kunder och leverantörer samt ökar vår konkurrenskraft och attraktion som produktionspartner inom kvalificerad tung maskinbearbetning, svetsning och montering. Synergier som bedöms är bättre kapacitetsutnyttjande och rationaliseringsvinster”, säger Björn Lifvergren, VD för MVG.

MVG har i och med förvärvet för avsikt att tillverkning av långsvarvade och långhålsborrade produkter flyttas från Motala Verkstad till enheten i Kristinehamn under 2016. Detta tillsammans med lägre volymer under 2016 leder till en övertalighet som innebär att 22 anställda varslas om uppsägning i Motala Verkstad.

”Det är givetvis ett mycket tråkigt besked om varsel som vi lämnat till våra anställda i Motala idag. Vi kommer självfallet att samarbeta med Arbetsförmedlingen och omställningsföretag för att stötta de uppsagda i deras arbete att hitta framtida lösningar utanför Motala Verkstad”, säger Björn Lifvergren.

Motala Verkstad förblir fortsatt en viktig produktionsenhet inom MVG avseende kvalificerad maskinbearbetning, svetsning och montering.

”Vi är mycket väl medvetna om historiken som finns kopplad till den här typen av tillverkning i Motala. Men vi anser att det är nödvändigt med denna strukturförändring för att långsiktigt förbli en stark leverantör av långsvarvade och långhålsborrade produkter. Av den anledningen gör vi denna strukturförändring inom MVG”, säger Björn Lifvergren.

Företaget har nu inlett förhandlingar med de fackliga parterna.

MVG består efter förvärvet av Motala Verkstad, Fosie Mekaniska och Scana Machining. Affären träder i kraft den 1 mars 2016.

För mer information, kontakta:

Björn Lifvergren, VD Motala Verkstad Group AB, tel: 070-091 99 82,

e-post:bjorn.lifvergren@mvg.se

Motala Verkstad Group AB (”MVG”) är en koncern inom verkstadsindustrin med fokusering mot tillverkning av produkter som kräver tung kvalificerad maskinbearbetning, svetsning och montering. Kunderna består främst av välkända storföretag med basen i Skandinavien. MVG består av dotterbolagen Motala Verkstad och Fosie Mekaniska. Tillväxt sker både organiskt och genom förvärv. MVG har 2015 cirka 110 anställda och en omsättning på cirka 200 MSEK.