SVERIGES KONSTFÖRENINGAR

Mother Tongue – en ny vandringsutställning med samtida turkisk videokonst

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2017 07:52 CEST

Mother Tongue presenterar sju videoverk som på olika sätt skildrar erfarenheter från dagens Turkiet sett ur ett kvinnligt perspektiv. Utställnigen är curaterad av Malin Barth och Brynjar Bjerkem som är verksamma på institutionerna 3,14 och TrAP. Sveriges Konstföreningar ansvarar för utställningsturnén under 2017-2018 då utställningen kommer att turnera runt i Sveriges och visas på olika konstföreningar.

Konstnärerna i utställningen är alla påverkade av den nuvarande politiska situationen i Turkiet där yttrandefrihet och rättigheter för kvinnor för närvarande är under press. Under det 14:e året av president Erdoğans styre rör sig Turkiet mot en mer religiös konservatism och en ökande vilja att använda våld mot demonstranter och kritiker, med grova åtal av kritiska journalister, akademiker och konstnärer samt politiska aktivister.

Denna situation sätter självklart spår i samtidskonsten. Mediekonst kännetecknas ofta av att befinna sig nära den politiska vardagen. Konstnärerna i den här utställningen har varit viktiga bidragsgivare i en betydelsefull tid för Turkiets samtidskonstscen, betraktad som en av de mest blomstrande i världen. Särskilt har Istanbul, orientalisk och europeisk på samma gång, blivit ett nav för nya konstnärer.

Samtliga sju konstnärer använder video som ett centralt medium i sin konst. De arbetar parallellt som konstnärer och sociala aktivister och använder sig av olika vägar för att sprida sina meddelanden; från Selda Asals konceptuella installation “House of glass”, CANANs övertygande berättande i «Exemplary», till Nezaket Ekicis blandning av video och performance i «Human Cactus», Çağdaş Kahrimans dokumentäriska synpunkt i ”Rear Window”, Işıl Eğrikavuks lek med traditionen av dokumentarism själv i”Gül, dessutom Savas Boyraz och Pinar Öğrencis kommentarer till detta områdes förfärliga konflikter i ”Evin’s Story” och ”A Gentle Breeze Passed Over Us”. Läs mer om verken i publikationen som tillhör utställningen.

När det gäller Turkiet upphör klyftan mellan ett konservativt auktoritärt samhälle å ena sidan och ett modernt urbant samhälle med långa akademiska och konstnärliga traditioner å andra sidan aldrig att fascinera. Utställningsiteln, Mother Tongue, refererar till den turkiska författarinnan Emine Sevgi Özdamar. I sin novellsamling med samma titel, skriver hon om upplevelsen av en dubbel identitet, född i Turkiet och uppväxt i Tyskland. Mother Tongue pekar mot betydelsen av en kulturell identitet, med modersmålet som källa till ett kvinnligt kulturarv och vidarebefordran av erfarenheter.

Om curatorerna – Malin Barth har en master i konstadministration och en bachelor i bildkonst från New York och har haft curatoriella och ledande tjänster på gallerier i NY, Oslo och Bergen, – i över tio år har hon varit direktör för stiftelsen 3,14 i Bergen. Brynjar Bjerkem är en antropolog, har tidligare varit verksamhetsledare för Oslos Film Fra Sør-festival och är för närvarande konstnärlig programchef på TrAP (Transnational Arts Production) i Oslo.

Utställningen kommer till Sverige via ett samarbete mellan Sveriges Konstföreningar och deras norska systerorganisation Norske Kunstforeninger, en paraplyorganisastion och ett kompetenscenter som samarbetar både nationellt, nordiskt och internationellt. I dette nordiska samarbete har två stora konferanser i Malmö och Oslo genomförts. Mother Tongue är första vandringsutställningen i samarbetet.

Till utställningen hör en publikation som finns till försäljning – för mer information http://www.trap.no/en/project/mother-tongue-publikasjon.

Mother Tongue har tagits fram genom ekonomiskt stöd från Norska Kulturrådet och Stiftelsen Fritt Ord.

Läs mer om utställningen på: http://sverigeskonstforeningar.nu/virveln/utstallningar/mother-tounge-videokonst/ 

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR är en partipolitiskt obunden ideell riksorganisation vars ändamål är att tillvarata landets konstföreningars intressen.

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR

Post och besöksadress: Tegnérgatan 60A, 216 12 Limhamn

Tel: 040-36 26 60 (vxl)

E-post: info@sverigeskonstforeningar.nu

Hemsida: www.sverigeskonstforeningar.nu