Vänsterpartiet

Motion från vänsterpartiet: Bättre information om strålning från 3G

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 16:39 CEST

Vänsterpartiet har flera gånger motionerat om försiktighetsprincipen för strålning från mobilmaster. Den stora utbyggnad som nu väntar med tredje generationens mobiltelefoni ger anledning att se över reglerna kring samhällsansvar och information till allmänheten, skriver Sten Lundström (v) och fem partikamrater i en motion i riksdagen.

Utbyggnaden av 3G-nätet kräver 6 000 sändningsmaster och minst 30 000 nya antenner som monteras på bostadshus och andra byggnader. 3G använder en högre frekvens än GSM-mobiltelefoner, vilket ger kortare räckvidd åt basstationernas antenner. Detta tillsammans med den större överföringskapaciteten gör att det behövs fler basstationer för 3G.

Farorna från strålningen från 3G-master och 3G –antenner är under diskussion. Gränsvärdena skiftar stort mellan länderna och Sverige ligger högt. Strålningen, som mäts i Watt per kvadratmeter, ligger t ex i Italien på 0,09 W/kvm, i Frankrike (Paris) på 0,01 W/kvm, i Belgien på 0,024 W/kvm, medan Sverige och Tyskland har satt gränsvärdet 10W/kvm. Oavsett vilken teori man väljer att lita till måste människors oro tas på allvar och alla ska ha rätt till information om hur strålningen i närmiljön ser ut. I dag har bara Post och Telestyrelsen (PTS) och operatörerna en samlad information om var alla master, antenner och basstationer är placerade. Detta är inte att ta folks oro på allvar. Informationen bör göras allmänt tillgänglig och kommunerna ska kunna ge en samlad information till medborgarna.

Bygganmälan för basstationer och antenner
De närmaste åren kommer det att sättas upp en stor mängd basstationer och antenner överallt i vårt samhälle. För att få en klar bild av var det sker och hur stor koncentrationen är i olika områden bör nya anläggningar inte få uppföras utan bygganmälan. En bygganmälan skulle ge kommunen och kommunmedborgarna en samlad bild av nytillkomna antenner och basstationer. Det ökar medborgarnas möjlighet att välja vilken strålningsmiljö man vill leva i. Lagen bör ändras, så att bygganmälan måste ske innan nya basstationer och antenner tas i bruk.

Bygglovsplikt för alla sändningsmaster
Det finns i dag olika sätt att sätta upp sändningsmaster och reglerna för vad som kräver bygglov är osäkra. Enskilda master kräver bygglov, medan master på byggnader inte lika självklart gör det. Försök att dölja sändningsmaster i form av flaggstänger har gjorts för att undgå bygglov. Lagstiftningen bör ändras så att alla sändningsmaster, oavsett konstruktion och läge, kräver bygglov, skriver Sten Lundström (v), Owe Hellberg, Kjell-Erik Karlsson, Sven-Erik Sjöstrand, Karin Svensson Smith och Karin Thorborg.

Mer information: Sten Lundström, tel. 070-343 96 84

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se