Vänsterpartiet

Motion från vänsterpartiet: Den fria rörligheten får inte bli social dumpning

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2003 17:55 CEST

EU:s utvidgning och den fria rörligheten får inte tillåtas leda till social dumping, skriver Camilla Sköld Jansson och tre andra riksdagsledamöter för vänsterpartiet i en riksdagsmotion. Ett samlat program för att säkerställa tryggheten för alla grupper på arbetsmarknaden vid fri rörlighet måste tas fram.

I samband med EU:s utvidgning förs en debatt om huruvida Sverige ska begränsa den fria rörligheten för arbetskraft från de nya medlemsländerna genom att införa vissa övergångsregler. Vänsterpartiet menar att sådana begränsningar vore diskriminerande och skulle riskera att EU indelas i A- och B-lag.

Utgångspunkten måste vara att de nya medlemsländerna omfattas av samma rättigheter och skyldigheter som övriga EU-länder. Övergångsregler är ingen lösning, vare sig på kort eller lång sikt. Vi ser redan nu exempel på att arbetskraft från andra länder utsätts för löne- och social dumping och får sämre villkor än inhemsk arbetskraft. Detta måste undvikas. Regeringen måste noga följa upp att kollektivavtal och rättigheter för löntagarna inte urholkas som en följd av den fria rörligheten. De fackliga organisationerna bör t.ex. få ökade möjligheter att motverka social dumping och förhindra diskriminering av utländsk arbetskraft.

Redan nu kan vissa problemområden urskiljas där en särskild översyn bör göras:

- bemanningsföretag, som i vissa fall tycks ha som målsättning att dumpa löner
- oklara ansvarsförhållanden vid system med underentreprenörer
- oseriöst användande av f-skattesedlar.

Den fria rörligheten och arbetskraftsinvandring får inte bli till arbetslöshetsinvandring och till ett verktyg för utnyttjande och social dumping. Rörlighet över gränserna handlar om allt från väletablerade företagsledare till kriminalitet i form av s.k. trafficking. Därför måste reglerna utformas utifrån ett tydligt klass- och könsperspektiv där reglerna syftar till att alla grupper på arbetsmarknaden ska omfattas av ett skydd.

Vidare ska erfarenheter från det arbete som redan pågår, till exempel hos LO och dess förbund tas tillvara, skriver Camilla Sköld Jansson, Britt-Marie Danestig, Lennart Gustavsson och Anders Wiklund.

Mer information: Camilla Sköld Jansson, tel. 070-343 96 33

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se