Vänsterpartiet

Motion från vänsterpartiet: Gör det lättare att ta med cykeln på tåget

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 15:36 CEST

Järnvägstrafiken är ett strategiskt område när det gäller att skapa ett ekologiskt uthålligt trafiksystem. Cykeln är ett smidigt fordon både i stad och på landet. Möjligheten att ta med cykel på tåg bör förbättras, skriver Rolf Olsson, riksdagsledamot (v) i en motion.

Möjligheten att ta med cykel på tåg har tyvärr försämrats väsentligt på senare år. Bl a har Cykelfrämjandet uppmärksammat att tillgängligheten har minskat och att priserna är för höga.

Denna utveckling går stick i stäv med alla högtidliga deklarationer om en mer miljövänlig transportpolitik. Utvecklingen bör snarast vändas. Liksom förr bör det vara möjligt att ta med cykeln på tåget. Det fungerar bättre i våra grannländer, vilket inte minst gynnar turismen.

- Möjligheten att ta med cykel på tåg bör utredas, skriver Rolf Olsson.

Mer information: Rolf Olsson, tel. 343 96 82

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se