Vänsterpartiet

Motion från vänsterpartiet: Öka forskningen om isocyanater!

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2003 16:14 CEST

Kartlägg forskningen om isocyanater och tillsätt en nationell samordnare!

Det skriver fem riksdagsledamöter för vänsterpartiet med Sven-Erik
Sjöstrand som första namn i en riksdagsmotion under allmänna motionstiden.

Isocyanater är ett farligt gift som förekommer i olika sammanhang och
produkter jorden runt, t ex i vanliga konsumentvaror. Extra farligt är
det för arbetare som arbetar med t.ex. lim där giftet frigörs vid
upphettning. I den förfärliga olyckan i indiska Bhopal dog 3 000 personer
av metylisocyanater.

Det är mycket viktigt att bedriva forskning om hur giftet påverkar
människor och hur arbetare skall hantera giftet när man riskerar kontakt.
I Sverige bedrivs forskning på ett antal ställen, i bla Hässleholm med
inriktning på tillämpbara kontroller och mätning i arbetslivet. Dessa
resultat ger viktiga underlag för bl.a. Arbetsmiljöverket, fack- och
skyddsombud, konsumentrörelser, miljövårdande myndigheter, seriösa
företag m.fl.

Det finns dock krafter som inte alltid uppskattar denna typ av forskning.
Delar av kemiindustrin trycker på för att minska kontrollen av kemiska
produkter.

Det är viktigt att en fri och oberoende forskning tillåts verka i dagens
Sverige, EU och världen i övrigt.

Vänsterpartiet föreslår en kartläggning av forskningsläget i Sverige och
i omvärlden. Det bör också tillsättas en nationell samordnare för
isocyanatforskningen, som avger årliga rapporter om forskningen, skriver
Sven-Erik Sjöstrand, Lennart Gustavsson, Kjell-Erik Karlsson, Camilla
Sköld Jansson och Anders Wiklund.

Mer information: Sven-Erik Sjöstrand, tel 070-343 96 27

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00,
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se