Vänsterpartiet

Motion från vänsterpartiet: Regler för skönhetsoperationer o dyl

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2003 14:29 CEST

· Klargör vem som ska bära det ekonomiska ansvaret för misslyckade skönhetsoperationer på privat klinik
· Ta fram regler för tatuering, piercing och liknande

Det skriver sex ledamöter för vänsterpartiet i en motion under allmänna motionstiden i riksdagen.

All fler personer och bland dem allt yngre genomgår plastikkirurgi som inte är medicinskt motiverad. Många kvinnor väljer t ex att operera sina bröst. Det gäller även unga flickor, som ännu inte är färdigutvecklade. Dessa ingrepp är inte riskfria och kan ge svårigheter vid graviditet och amning. Andra ingrepp i kosmetiskt syfte är t ex toxiska medel som slätar ut rynkor, medel som fyller ut läppar, osv.

Det händer att patienter blir missnöjda eller att operationer misslyckas, och att den offentliga vården då får ta på sig ansvaret för efterbehanding. Vänsterpartiet anser att frågan om det ekonomiska ansvaret för misslyckade plastikkirurgiska ingrepp som utförts utan medicinsk indikation bör utredas.

Tatuering, piercing, body modification
Tatuering har blivit allt vanligare. Komplikationer kan uppträda, bl a genom att tatueringar vid ryggslutet kan utgöra risk vid epiduralbedövning.

Body modification innebär att figurer i olika material opereras in under huden för att skapa mönster, eller att mönsterbildande ärr framkallas i huden.

Dessa metoder, liksom piercing, kan medföra risker. Vänsterpartiet anser att det inte är politikers uppgift att sätta sig till doms över människors val av sitt utseende, men att det är angeläget att ha en kontroll över verksamheter av denna art, då det finns risk för allergier, antibiotikaresistenta bakterier m m.

Socialstyrelsen bör få i uppdrag att ta fram riktlinjer för tillsyn,
reglering och åldersgränser på detta område, skriver Ingrid Burman, Ulla Hoffmann, Kalle Larsson, Elina Linna, Rolf Olsson och Gunilla Wahlén.

Mer information: Ingrid Burman, tel 070-343 95 87

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se