Vänsterpartiet

Motion från vänsterpartiet: Säkra fiskvandringen i Emån

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 17:00 CEST

Säkra fri fiskvandring i Emån från mynningen upp till Ädelfors genom att bygga fiskvägar förbi kraftstationerna i Högsby, Blankaström, Järnforsen, Kvillsfors och Turefors, skriver Lennart Beijer och Alice Åström, båda riksdagsledamöter (v).

Fram till slutet av 1800-talet hade lax och havsöring möjlighet att vandra fritt i Emån. I historiska dokument beskrivs att fisket efter lax och havsöring var av stort samhällsekonomiskt värde ända upp till Ädelfors, cirka 14 mil från mynningen. Sedan dess har många vandringshinder skapats. Fram till år 2000 var fiskvandring bara möjlig längs de nedersta 2 milen av Emån.

Emåns kommuner strävar efter att återskapa fiskvandringen i Emån upp till Ädelfors. Två fiskvägar byggdes vid Finsjökraftverken 2000 och dessa har visat sig fungera väl. Havsöring, lax och flera andra fiskarter vandrar genom omlöpen, som fått en ekologisk betydelse för fisklivet i området.

Innan målet i Ädelfors är uppnått återstår det att bygga fiskvägar vid ytterligare fem kraftverk. Emå-områdets Intresseförening har utrett möjligheterna vid kraftverken i Högsby och Blankaström. De tekniska möjligheterna visar sig vara goda.

- Emåns djurliv är unikt och värdefullt. Hela Emåområdet har ett otal skyddsvärda miljöer och en spännande naturhistoria, väl värd att berätta. Detta bör göras möjligt genom en satsning på ett Naturum där områdets invånare och besökare får ta del av allt som kan berättas om södra Sveriges värdefullaste vattendrag och dess avrinningsområde, skriver Lennart Beijer och Alice Åström.

Mer information: Lennart Beijer, tel. 070-530 42 14

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se