Vänsterpartiet

Motion från vänsterpartiet: Stöd musselodling i Bohuslän

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2003 17:04 CEST

Rolf Olsson, riksdagsledamot (v), motionerar om stöd till musselodlingen i Bohuslän för att minska miljöproblemen i haven.

Övergödning av haven leder till bottendöd och minskad syrehalt och är ett stort miljöproblem. Övergödningen leder till att mängden växtplankton i vattnet ökar. En del av dessa växtplankton kan tas upp av musslor och andra s k filtrerare. Risken för skadliga planktonblomningar minskar i områden med många filtrerare.

Bohusläns innerfjordar, t ex fjordarna kring Orust och Tjörn, är mycket hårt drabbade av bottendöd och låga syrehalter. Men här finns goda möjligheter att öka antalet filtrerare genom odling av musslor. Beräkningar visar att man skulle kunna minska syreförbrukningen i djupvattnet med 25 % genom minskad sedimentation av organiskt material. Det pågår också forskning och utvecklingsarbete för att kunna använda musslor för annat än livsmedel, t ex till gödning eller djurfoder. Musselodling har alltså strategisk betydelse på flera sätt.

Redan idag pågår musselodling i Bohusläns kustområden, men näringen möter problem genom toxiska alger som gör musslorna giftiga och som vållar långa perioder av skördestopp. För att musselodlingen ska kunna överleva kommersiellt behövs marin forskning om hur förorening av musslor genom algförekomst kan minskas. Det behövs även stöd dels till investeringar, dels till kontrollverksamhet i samarbete med Livsmedelsverket, skriver Rolf Olsson.

Mer information: Rolf Olsson, tel. 070-343 96 82

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se